Javno savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Poreča-Parenzo

Javno savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Poreča-Parenzo

Izdvojene novosti
2015-05-11

Grad Poreč-Parenzo otvara javno savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade grada Poreča- Parenzo. Primjedbe i prijedloge potrebno je dostaviti na priloženom Obrascu, najkasnije do 22. svibnja 2015. godine na adresu elektronske pošte: program.za.mlade@porec.hr   

Nacrt prijedloga Programa za mlade Grada Poreča rezultat je analize prikupljanih podataka o potrebama mladih na području Grada Poreča-Parenzo. Različitim metodama i kroz razne faze uključeni su različiti dionici koji mogu unaprijediti život mladih u Poreču. U izradu su bile uključene organizacije civilnog društva, ustanove i druge institucije, mladi i razni organizirani oblici djelovanja mladih Poreča.

Pred vama je dokument na koji možete dati primjedbe i sugestije, kako biste mogli i u ovoj završnoj fazi sudjelovati u izradi. Pozivamo posebno mlade i sve organizirane oblike djelovanja mladih (udruge mladih i za mlade, podmlatke političkih stranaka, učenička vijeća, Savjet mladih, inicijative mladih i druge) da se priključe ovom javnom savjetovanju. 

Priloženi test za javno savjetovanje je radna verzija, koja nije prošla lekturu, stoga molimo samo sadržajne dopune i sugestije.

Sažetak programa je dostupan na linku - Sažetak Programa za mlade Grada Poreča za javnu raspravu, a klikom na link preuzmite - Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu Programa za mlade Grada Poreča