Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2022. godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2022. godini

Novosti
2021-03-04

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U 2022. GODINI  

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 5/22), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo objavljuje JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U 2022. GODINI.

 

Grad raspisuje ovaj Javni poziv kako bi potaknuo razvoj malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora i subvencija namijenjenih razvoju poduzetništva na području Grada Poreča-Parenzo.

 

Financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora i subvencija dodjeljuju se kroz osam mjera:

 

1. potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

 

2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

 

3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,

 

4. potpore za izradu web stranice i web shopa,

 

5. potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja,

 

6. potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine,

 

7. potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju,

 

8. potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama.

 

Detalji u nastavku.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 5. prosinca 2022. godine. Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Grad Poreč-Parenzo; Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove, e-mail: anita.lakoseljac@porec.hr, maja.strazic@porec.hr, kontakt: 052/634-317