Turizam grada Poreča-Parenzo - statistički pokazatelji za 2016. godinu

Turizam grada Poreča-Parenzo - statistički pokazatelji za 2016. godinu

Prema podacima Turističke zajednice Grada Poreča, u 2016. godini na području Grada Poreča-Parenzo ostvareno je 3.109.227 noćenja, što je 25.584 noćenja više u donosu na 2015. godinu.

Najzastupljeniji tip smještaja je hotelski smještaj, u kojem je u 2016. godini ostvareno 1.871.872 noćenja, što je 50.027 noćenja više u odnosu na 2015. godinu. U privatnom smještaju u 2016. godini ostvareno je 792.251 noćenja, što je 34.030 manje noćenja u odnosu na 2015. godinu. U kampovima je u 2016. godini ostvareno 315.564 noćenja, što je 10.746 noćenja više u donosu na 2015. godinu.

U nekomercijalnom smještaju na području grada Poreča-Parenzo u 2016. godini ostvareno je 129.540 noćenja, što je 1.159 noćenja manje nego u 2015. godini.

 

Tablica 1. Statistički podaci po smještajnim objektima za 2016. godinu.