UO za prostorno uređenje i gradnju

UO za prostorno uređenje i gradnju

Sukladno odluci Županijske skupštine Istarske županije i odluci Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo uz suglasnost Središnjeg državnog ureda za upravu o povjeravanju poslova vezanih za izdavanje akata za gradnju sa danom 1. travnja 2008. počeo je s radom Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo. Gradnja i uporaba građevina regulirana je zakonima i ostalim propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja. Objavljeni propisi dostupni su na stranicama Ministarstva graditeljitva i prostornog uređenja na linku - OVDJE

Više informacija o prostornom uređenju i gradnji te o predmetima i postupcima može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, na adresi Obala m. Tita 4, Poreč.

Prijem i rad sa strankama je:                                              ponedjeljkom i utorkom od 08.00 do 11.00

Kontakt telefon je 052/451-099 centrala

 

Pročelnica

Nataša Simonelli natasa.simonelli@porec.hr

tel. 052/634-352 

Više stručne suradnice za prostorno uređenje i gradnju

Mirjana Tošić-Sloković 052/634-355

Teresa Marion Peršurić 052/634-356

Marina Mofardin 052/634-354

IN ITALIANO...