Stan d.o.o.

Stan d.o.o.

Stan d.o.o. 

Adresa: Pionirska 1, Poreč

Tel i fax. +385 (0)52 453 530, 433 312

OIB: 44374442615 

Žiro račun: 2340009-1118004401

web lokacija: stan@porec.hr

e-adresa: http://www.stan-porec.hr/   

Osnovna djelatnost: upravljanje nekretninama po ugovoru.

Radno vrijeme društva Stan d.o.o

Od 7,00 – 15,00 sati, utorkom od 8,00 – 17,00 sati.  

Radno vrijeme za prijem klijenata

PONEDELJAK           od  8,00  - 11,00 sati

UTORAK                  od 12,00 - 17,00 sati

SRIJEDA                  od  8,00  - 11,00 sati

PETAK                     od  8,00 - 11,00 sati