Asfaltirana ulica Ograda u Novoj Vasi

Asfaltirana ulica Ograda u Novoj Vasi

Novosti
2017-03-17

U Novoj Vasi je asfaltirana ulica Ograde, i to na potezu od kućnog broja Ograda 35 sve do spoja na ulicu Slatinka, u sveukupnoj dužini od 170 metara.

 

Nova je prometnica širine između 5,0 i 5,50 m, a dodatno su izvedene i bankine širine 0,50 m s obje strane kolnika. Uz radove na asfaltiranju, postojeća prometnica u ulici Ograda od kućnog broja 20 do broja 33 proširena je, čime je dobivena korisna širina kolnika između 4,0 i 4,30 m u odnosu na prijašnju širinu od 3,0 m, što će doprinijeti boljem protoku vozila i većoj sigurnosti sudionika u prometu.

Radovi su izvedeni u sklopu ugovora o izvođenju asfalterskih radova u 2016. I 2017. godini na području Grada Poreča – Parenzo, a izvođač je poduzeće Cesta d.o.o. Pula.

IN ITALIANO...