Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području MO Nova Vas

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području MO Nova Vas

Novosti
2017-03-10

Postavljanjem privremenih kontejnera na području M.O. Nova Vas za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. nastavlja sa ovogodišnjom eko-akcijom.Za odlaganje otpada osiguran je po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3, u periodu od:

- od 10. do 13. ožujka 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

·         Antonci (kod dječjeg igrališta)

·         Vežnaveri (kod oglasne ploče)

·         Kosinožići (kod dječjeg igrališta)

·         Nova Vas (kod igrališta)

·         Brčići (centar naselja)

- od 14. do 17. ožujka 2017. godine, na sljedećim lokacijama:

·         Kukci (kod boćališta)

·         Kukci (Cerova ul kod br. 4)

·         Cancini (kod igrališta)

·         Stranići (kod oglasne ploče)

·         Mihatovići (kod oglasne ploče)

Mole se građani da svoj krupni otpad odlažu u najbliže postavljeni kontejner, kako bi se svaka vrsta otpada završila na odgovarajućem mjestu, a ne u šumama, javnim površinama i sl.

Za sve potrebne informacije građani se mogu obratiti Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefona 091 431 0029 ili Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefona 091 431 0107.

Usluga Poireč d.o.o.

IN ITALIANO...