Grb i zastava Grada Poreča

Grb i zastava Grada Poreča

Izgled i uporaba grba i zastave utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća sukladno zakonu.  

Grb Grada Poreča je okomito dijeljeni štit srebrne i crvene boje koji stoji između lovorove i hrastove grančice u tamnoj odnosno svijetlo zelenoj boji koje sežu do dvije trećine njegove ukupne visine. 

Zastava Grada Poreča sastoji se od crvene i bijele boje koje okomito od lijeva na desno dijele zastavu na dva jednaka dijela. U sredini gornjeg kvadrata zastave nalazi se grb Grada Poreča. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sjeku dijagonale gornjeg kvadrata zastave. Širina štita u grbu iznosi 2/8 širine zastave, a udaljenost od gornje lijeve i desne stranice zastave je 3/8 širine zastave. Grb stoji okomito na kraću stranicu zastave. Kod isticanja zastave duža stranica zastave stoji uvijek okomito na podlogu. Omjer širine i dužine zastave iznosi 1:2.

 

Grad Poreč ima i svečanu zastavu koja se ističe isključivo u svečanim prilikama. Svečana zastava obrubljena je tankim rubom u zlatnoj boji s tim da na donjem vodoravnom dijelu završava resicama u istoj boji. Zastava je izrađena od svjetlucavog materijala i vješa se okomito na posebno koplje.

 

Uporaba grba i zastave uređena je Odlukom o grbu i zastavi općine i grada Poreča, od 28. ožujka 1991. godine (Službeni glasnik br. 3/91). Ministarstvo uprave Republike Hrvatske je temeljem članka 9. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (Naronde novine, br. 90/92) donio Rješenje kojim se odobrava da Grad Poreč ima svoj grb i zastavu.