Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Arhiva novosti

Novosti gradske uprave

Ponovna javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kukci

Na osnovi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13.), članaka 84. 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN, br. 76/07. 38/09. 55/11. 90/11. i 50/12.) članka 6. Odluke o izradi UPU-a dijela naselja Kukci (Sl.G, br. 5/12.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/12-01/80 i ur.broj 2167/01-09/01-14-6 od 15. rujna 2014. godine, objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja dijela naselja Kukci. 17.9.2014. | Opširnije

Europski tjedan kretanja: OTVORENE ULICE – U grad bez automobila

Europski tjedan kretanja: OTVORENE ULICE – U grad bez automobila

Najraširenija europska manifestacija posvećena održivoj mobilnosti “Europski tjedan kretanja 2014” održat će se po trinaesti put od 16.-22.9. u gradovima diljem Europe, ali i šire.

U subotu 20.9.2014., će se po drugi put ta manifestacija obilježiti u Gradu Poreču-Parenzo, a ove godine u organizaciji Grada Poreč-Parenzo / Citt? di Poreč-Parenzo i Udruge Zona za poboljšanje kvalitete življenja.

16.9.2014. | Opširnije

Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Poreča-Parenzo u 2014. godini

Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Poreča-Parenzo u 2014. godini Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Poreča-Parenzo u 2014. godini. Potpore se dodjeljuju kroz jedanaest mjera: 1.jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji, 2.potpore novoosnovanim tvrtkama, 3.potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 4.potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 5.potpore za edukaciju poduzetnika o uvjetima poslovanja u EU, 6.sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, 7.promocija inovacija na međunarodnom tržištu, 8.subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, 9.potpore za promociju na međunarodnim sajmovima, 10.zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade, 11.potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja.            20.2.2014. | Opširnije