Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print

Projekt zdravlja

Zdravi grad Poreč
arhiva

Izdvajamo

  Fotogalerija
  Arhiva

  Mediji o nama

  Arhiva novosti

  Novosti gradske uprave

  Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv strankama postupka izdavanja građevinskih dozvola

  Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv strankama postupka izdavanja građevinskih dozvola Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo nadležan temeljem članka 99. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), po Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/07-01/6 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 17. prosinca 2007. g. i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g, temeljem članka 115. i 116. Zakona o gradnji, u postupku izdavanja građevinske dozvole povodom zahtjeva investitora GRADA POREČA – PARENZO, Poreč, Obala m. Tita 5, OIB 41303906494, upućuje
    19.8.2014. | Opširnije

  Poziv za prijavu programa/projekata radi uvrštenja u Programe javnih potreba Grada Poreča - Parenzo za 2015. god.

  Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel  za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu obavještava da je na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Poreča-Parenzo u petak 25.07.2014. godine objavljen Poziv za prijavu programa/ projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja: predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, te za ostale programe i projekte, radi uvrštenja u Programe javnih potreba u istim područjima za 2015. godinu. 25.7.2014. | Opširnije

  Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Poreča-Parenzo u 2014. godini

  Grad Poreč-Parenzo objavljuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Poreča-Parenzo u 2014. godini. Potpore se dodjeljuju kroz jedanaest mjera: 1.jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji, 2.potpore novoosnovanim tvrtkama, 3.potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 4.potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 5.potpore za edukaciju poduzetnika o uvjetima poslovanja u EU, 6.sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, 7.promocija inovacija na međunarodnom tržištu, 8.subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, 9.potpore za promociju na međunarodnim sajmovima, 10.zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade, 11.potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja.            20.2.2014. | Opširnije