Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna nabava

Sukladno odredbama članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima GRAD POREČ - PARENZO ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja).  

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu zakona o javnoj nabavi

Dodatni materijali:

2014.

Plan javne nabave Grada Poreca za 2014 godinu.pdf (45 KB)

I. izmjene Plana nabave Grada Poreča za 2014 godinu 04.04.2014 (49 KB)

II. izmjene Plana nabave Grada Poreča za 2014 godinu 08.08.2014 (50 KB)

III. izmjene Plana nabave Grada Poreča za 2014. godinu 01.10.2014 (52 KB)

2015.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2015. godini

I. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča u proračunskoj 2015. godini

2016.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2016. godini

I. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za proračunsku 2016. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za proračunsku 2016. godinu.

III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016. sa prijedlogom

IV. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

V. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

VI. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

VII. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

VII. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

IX. izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo za 2016.

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 90/11) javni naručitelj Grad Poreč-Parenzo objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

2017.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2017. godini (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo 01/2017)

1. Izmjene i dopune plana nabave Grada Poreča - Parenzo u proračunskoj 2017. godini (Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo 06/2017)

2. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča - Parenzo u proračunskoj 2017. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 30.06.2017

Pregled sklopljenih ugovora - 30.06.2017.

3. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča - Parenzo u proračunskoj 2017. godini

4. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča - Parenzo u proračunskoj 2017. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 30.11.2017.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja - 30.11.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave “ rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Košambra - premještanje reciklažnog dvorišta na novu lokaciju i dogradnja postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada na k.č. 4862, k.o.323748 Poreč

2018.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2018. godini

1.Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2018 godini

2. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2018. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 29.03.2018.

Registar  jednostavne nabave za razdoblje od 01.01.do 31.12. 2017. godinu Grad Poreč-Parenzo - 29.03.2018.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 29.03.2018.

 

2019.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2019. godini

1. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2019. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019

2. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča - Parenzo u proračunskoj 2019. godini

 

2020.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini 

1. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo u proračunskoj 2020. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi 2020. - LINK 

 

2021.

Plan nabave Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini 

1. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini 

Odluka o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča-Parenzo

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostavna nabava

Odluka o postupku jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Poreča-Parenzo

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - 11.10.2017.

Poziv za dostavu ponuda - radovi na izgradnji sportskog igrališta u naselju Štifanići - 08.11.2017.

Poziv za dostavu ponuda - izgradnja oborinske kanalizacije na više lokacija - 07.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - elektroenergetika za štandove, manifestacije i ostale potrebe - 12.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - izrada projektne dokumentacije za rotor Finida - 12.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - provedba usluge stručnog nadzora na izvođenju radova na izgradnji prometnice Kaufland - škola Finida - faza I. - 19.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - dobava i ugradnja igrala za dječja igrališta - 19.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - nabava, ugradnja i izrada prometne opreme i signalizacije - 22.03.2018.

    - troškovnik

Poziv za dostavu ponuda - izrada projektne dokumentacije u prometu - 22.03.2018.

Poziv za dostavu ponuda - Javno prikupljanje ponuda uređenje ulaza i autobusnog stajališta u Červar Portu - 10.04.2018.

    - troškovnik

Javno prikupljanje ponuda - izrada projekte dokumentacije u prometu - 12.04.2018.

Poziv za dostavu ponuda - usluge najma opreme i instalacija za javne događaje i priredbe - 26.04.2018.

Poziv za dostavu ponuda - izrada projektne dokumentacije oborinske kanalizacije dijela naselja Finida - 28.05.2018.

Poziv za dostavu ponuda - nabava taxi kućice u Poreču-Parenzo - 28.05.2018.

Poziv za dostavu ponuda - provedba usluga stručnog nadzora nad izgradnjom kružnog raskrižja na ŽC5209 u naselju Baderna - 28.05.2018.