Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

GUP Grada Poreča - šire se sportske zone i zone društvene namjene s naglaskom na zelene površine, razvija se pješačka i biciklistička komunikacija

GUP Grada Poreča - šire se sportske zone i zone društvene namjene s naglaskom na zelene površine, razvija se pješačka i biciklistička komunikacija

Poreč, 15.11.2022. Grad Poreč-Parenzo, nakon rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, kreće u javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna drugog strateškog plana u hijerarhiji prostornih planova - Generalnog urbanističkog plana grada Poreča.

Generalni urbanistički plan obuhvaća priobalno područje Grada Poreča-Parenzo, odnosno naselja  Poreč, Červar-Porat, Červar, Varvari, Garbina i Mugeba.

 

Ovu su treće izmjene i dopune, od njegovog donošenja 2001. godine, kojima se Plan :

-          usklađuje sa, u međuvremenu, izmjenjenim propisima,

-          usklađuje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske razine,

-          mijenja i dopunjava, te osuvremenjuje sukladno potrebama Grada Poreča-Parenzo

-          mijenja i dopunjava temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

 

Ove izmjene i dopune logičan su nastavak važećeg Generalnog urbanističkog plana Poreča-Parenzo i njegovih prostornih rješenja, koje omogućavaju daljnji razvoj svih javnih i društvenih funkcija namjenjenih gradu Poreču, kao i funkcije stalnog pokretača gospodarskog razvitka Grada Poreča-Parenzo i šireg prostora.

 

Područje obuhvata Plana dijeli se na zone i lokacije čije su namjene stambena, mješovita, javna i društvena, gospodarska i sportsko-rekreacijska, zatim je zemljište namjenjeno javnim zelenim površinama, zaštitnim zelenim površinama, infrastrukturnim sustavima, groblju, poljoprivrednim površinama i javnim prometnim površinama. Morska površina namjenjena je gospodarskim djelatnostima, prometu i sportsko-rekreacijskim aktivnostima.

 

Najznačajnije izmjene i dopune Plana, po namjenama, su sljedeće :

- stambena namjena – ukida se dosad planirana stambena namjena istočno od sportske dvorane Žatika, te se prostor prenamjenjuje u novu zonu sporta i rekreacije,

- mješovita namjena – pored zona mješovite namjene u centru grada, definiraju se zone mješovite namjene na pojedinačnim lokacijama unutar gradskih stambenih zona s ciljem stvaranja planskih pretpostavki za formiranje sekundarnih centara pojedinih gradskih četvrti,

- javna i društvena namjena – detaljnije se definiraju zone za izgradnju dječjih vrtića i jaslica, osnovne i srednje škole i drugih sadržaja opće društvene namjene,

- sportsko-rekreacijska namjena – povećavaju se zone sporta i rekreacije, pri čemu se osobito naglašava centralna zona sporta i rekreacije SRC Velog Jože, Žatike do nogometnog kampusa,

- zelene površine – osim općih zelenih površina, posebno se uvjetuje planiranje više manjih zelenih površina s ciljem formiranja okupljališta stambenog susjedstva.

 

U segmentu prometa naglašava se daljnja nadogradnja prometnog sustava, prvenstveno glavnih gradskih prometnica, te osobito daljnjeg uvođenja pješačkog, biciklističkog i alternativnog prometa :

-       uređenje i podizanje kvalitete postojećih komunikacija,

-       gradnja mreže novih komunikacija između obale i zaleđa.

U cilju očuvanja okoliša, povećanja energetske učinkovitosti te rasterećenja prometne infrastrukture planira se se uvođenje pametnog parkiranja (smart parking) te električnog sustava dijeljenja  automobila (car sharing).

 

Ovim je izmjenama i dopuna naglasak stavljen na potrebu prilagodbe i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, te je u svrhu  smanjenja povišene temperature u gradu te povećanja estetske vrijednosti, ugodnosti, atraktivnosti i kvalitete doživljavanja prostora predloženo više mjera mjera:

- svugdje gdje prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, proširenje  poprečnog profila ulica i drugih prometnica, planiranjem drvoreda i opremanjem urbanom opremom, čime će se povećati razina udobnosti na nivou pješaka,

- u postupku izrade prostornih planova užeg područja, u zonama stambene i mješovite namjene planiranje više manjih zelenih parkovnih površina kao zasjenjenih okupljališta neposrednog stambenog susjedstva,

- formiranje zasjenjenih površina na dječjim igralištima planiranom sadnjom stablašica,

- planiranje i organiziranje zelenih parkirališta,

      - primjena zelenih krovova i zelene urbane opreme.

 

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana provodi se od 15. do 29. studenog 2022. godine, sa javnim izlaganjem koje će se, umjesto prvotno najavljenog 16. studenog, održati u utorak 22. studenog u Istarskoj sabornici s početkom u 17 sati.

 

Svi elementi izmjena i dopuna Plana /obrazloženje, odredbe za provedbu i grafički prikazi/ objavljeni su, a tijekom javne rasprave, zainteresirana javnost može davati prijedloge i primjedbe na uobičajeni način, o čemu su sve informacije objavljene OVDJE. 

IN ITALIANO