Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i prijedlog dnevnog reda za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo - 27.04.2022.

Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u srijedu, 27. travnja 2022. s početkom u 19.00 sati u Velikoj vijećnici na adresi Obala maršala Tita 5, Poreč. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

D N E V N I RE D

1. Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća

2. Svečana prisega novog člana Gradskog vijeća

3. Izbor novog člana Mandatne komisije Gradskog vijeća

4. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća

    4.1. Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća

5. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

    5.1. Aleksandar Kovač - odgovor na vijećničko pitanje

    5.2. Dalibor Jukopila - odgovor na vijećničko pitanje

6. Odluka o dodjeli POVELJE 30. APRIL u 2022. godini

    6.1. Prijedlozi kandidata za priznanja - 30.APRIL 2022

7. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

    7.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Poreča-Parenzo za 2021. godinu

8. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe - Centra za zaštitu od požara Poreč u 2022. godini

9. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2022. godini

10. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Poreča-Parenzo za 2022. godinu

11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Umjetničke škole Poreč

12. Odluka o davanju suglasnosti Umjetničkoj školi Poreč na:

    - Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Umjetničke škole Poreč za program osnovnog glazbenog i plesnog obrazovanja za školsku 2022./2023. godinu i

    - Odluku o iznosu cijene za pohađanje drugog programa za darovite učenike za školsku 2022./2023. godinu u Umjetničkoj školi Poreč

13. Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odredbi Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

    13.1. Ljiljana Sinanović - prijedlog za tumačenje Poslovnika

14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

    14.1. prilog - 1 čestica zakup 2022

    14.2. prilog - 2 tekst natjecanja zakup 2022

15. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo

    15.1. prilog 1 - popis čestica prodaja 2022

    15.2. prilog 2 - tekst natjecanja prodaja 2022

16. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča-Parenzo 

IN ITALIANO...