Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja "Servisna zona Poreč - područje I"

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), članka 11. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje I” (Sl.G., br. 3/21.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/21-01/94 i ur.broj 2167/01-09/01-22-5 od 10. siječnja 2022. godine, objavljuje se

 

J A V N A  R A S P R A V A

 

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA

 

UREĐENJA “SERVISNA ZONA POREČ – PODRUČJE I”

 

1. Javna rasprava provest će se od 17. siječnja do 26. siječnja 2022. godine.

 

2. Javno izlaganje provest će se u četvrtak, dana 20. siječnja 2022. godine s početkom u 12 sati putem livestream servisa, sukladno Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA 350-01/20-01/116 I URBROJ 531-06-01-20-3 od 20. ožujka 2020. godine.  Pristup se omogućava putem linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Poreča – Parenzo – www.porec.hr, na dan javnog izlaganja.

 

3. Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak - petak od 8 - 11 sati, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite.

 

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana daju se:

 

- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

 

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

 

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5,

 

- dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.  

IN ITALIANO...