Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Grad Poreč-Parenzo Izjava o digitalnoj pristupačnosti

 

Grad Poreč-Parenzo nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Poreča-Parenzo a koje se nalazi na adresi http://www.porec.hr/adm/admin/target=_blank

 

Stupanj usklađenosti

 

Mrežno sjedište http://www.porec.hr/adm/admin/target=_blank   djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

1. Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava;

 

2. Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku;

 

3. Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

 

Podizanje razine pristupačnosti

 

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Grad Poreč-Parenzo će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta http://www.porec.hr/adm/admin/shape=rect   čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nerazmjerno opterećenje

 

Za sve navedene neusklađenosti pod točkama 1 do 3 Grad Poreč-Parenzo se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

 

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. godine Grad Poreč kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

 

Tehnička ograničenja

 

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Grada Poreča-Parenzo sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

 

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

 

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene koju je napravila treća strana. Izjava je zadnji put preispitana 27. siječnja 2021. godine. Grad Poreč će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike mrežne stranice Grada Poreča ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenika za informiranje na: tel. +385 52 451-099 e-mail: vedrana.habereiter@porec.hr poštom: GRAD POREČ-PARENZO, Obala maršala Tita 5, 52440 POREČ-PARENZO

 

Grad Poreč-Parenzo je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa  Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem  telefona na broj +385 1 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10000 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

IN ITALIANO...