Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Kontakt

Grad Poreč-Parenzo

Obala maršala Tita 5/1
52 440 Poreč

Grad Poreč - Centrala

tel +385  (52) 451 099 ; 432 003
fax + 385 (52) 434 868

Radno vrijeme odjela - za stranke:
ponedjeljak, srijeda, petak: 8-11 sati
utorak: 12-17 sati

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju radno vrijeme - za stranke:

ponedjeljak 8 - 11 sati

utorak 8 - 11 i 12- 17 sati

Gradonačelnik
Loris Peršurić

Zamjenice/i gradonačelnika

Elio Štifanić

Nadia Štifanić-Dobrilović

Sanja Oplanić

Administrativna tajnica gradonačelnika

Nela Gergeta-Prša 
tel:  432 133

fax. 434-868

e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr ; nelagp@porec.hr

URED GRADA

tel:  432 133

fax: 434-868

Pročelnik Ureda Grada

v.d. Božo Jelovac 

mail bozo.jelovac@porec.hr

a) ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE GRADSKIH TIJELA
Administrativna tajnica

Nela Gergeta - Prša tel: 432 133

Više stručne suradnice za odnose s javnošću i protokol (634 301)

Ajna Temimović

mail ajna.temimovic@porec.hr  

Vedrana Valić

mail vedrana.habereiter@porec.hr

Referentica za poslove gradonačelnika

Anita Radešić
Voditelj jedinice za unutarnju reviziju 

b) ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU

Voditelj Odsjeka

Milorad Milohanović
Referent za mjesnu samoupravu

Serđo Rakovac 444 420 

Referentice za prijemno-otpravne poslove
Ljubica Kmet

tel: 451 079
Lorena Grubica

tel: 451 080
Dostavljačica pošte

Radmila Jahn
Vratar 

Đani Diklić 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

tel:  451 198, 451 099
fax: 634 345 

Pročelnik

dr.sc. Darko Saftić 

mail: darko.saftic@porec.hr

Administrativna tajnica

Jasminka Jumić

mail: jasna.jumic@porec.hr

tel: 451 198

a) ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Voditeljica Odsjeka

Lina Kodan

Stručna suradnica za proračun i financije 

Mirjana Radovan Ritoša

Stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu prihoda

Sonja Sablić 

Referentice za lokalne poreze i saldakonta

Đermana Roša

Sanija Legović

Referentica za likvidaturu i blagajnu

Matea Kodan

Referentice za blagajnu i saldakonte 

Anita Matošović

Davorka Jelenić  

Referentica za obračun plaća, naknada i saldakonte

Stana Biondić  

b) ODJELJAK ZA GOSPODARSTVO

Viša savjetnica za gospodarstvo

Morena Mičetić Fabić

Viša savjetnica za nacionalne i EU projekte

Ana Černjul

Viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU projekte

Petra Maleković Šušnjić

Referentica za EU projekte

Anita Prgomet

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRASTVENU ZAŠTITU

tel: 451 298, 451 099

fax. 434 868 

Pročelnica

Vesna Kordić

mail vesna.kordic@porec.hr

tel: 451 298

Savjetnica za društvene djelatnosti, socijalni razvoj i zdravstvenu zaštitu
Tihana Mikulčić

tel: 451 409
Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Manuela Krepčić

tel: 451 399
Viša stručna suradnica za predškolski, školski odgoj i obrazovanje
Ira Kocijančić

tel: 451 399

Stručna suradnica za kulturu

Tanja Brčić

tel: 431 827

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

tel: 432 078, 451 099
fax: 434 868 

Pročelnik

Đulijano Petrović

mail giuliano.petrovic@porec.hr

a) ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE ODNOSE I PRIPREMU GRADNJE

Voditelj Odsjeka

Eonizio Miloš
Viša stručna suradnica za pravne poslove

Davorka Banovac

b) ODSJEK ZA EVIDENCIJU I UPRAVLJANJE IMOVINOM
Stručni suradnik za pripremu investicija

Mladen Nikšić
Viši stručni suradnik za evidenciju i upravljanje imovinom

Zoran Dekleva
Stručna suradnica za upravljanje imovinom

Dolores Radolović

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

tel: 431 160, 451 099
fax: 634 346 

e-mail komunalni.odjel@porec.hr

Pročelnik

Marino Poropat

mail marino.poropat@porec.hr

Administrativna tajnica

Oriana Miloš

mail: oriana.milos@porec.hr

tel: 431 160

a) ODSJEK ZA OPERATIVU KOMUNALNOG SUSTAVA

Voditeljica Odsjeka

Jasmina Vinkerlić Petrović
Viša stručna suradnica za održavanje javnih površina

Božica Beneš

Stručni suradnik za javnu rasvjetu i elektroenergetiku

Slavko Sinožić
Stručni suradnici za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 
Alen Radić

Goranka Zoranda

Dalibor Radešić
Viši stručni suradnik za promet i ostale komunalne poslove

Zoran Hatman
Stručni suranik za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Jadranko Baranašić
b) ODSJEK ZA UPRAVNO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Voditeljica Odsjeka

Ivana Blašković Šimić
Viši stručni suradnici za imovinsko-pravne poslove
Nedeljka Ljepović

Davor Poropat
c) ODJELJAK KOMUNALNOG REDARSTVA

Voditelj Odjeljka

Goran Antolović 091 445 10 10
Komunalni redari - referenti
Elvis Barjektarević - 091 452 01 08
Marčelo Milokanović - 091 451 23 67
Darko Radin - 091 451 45 12

Marko Ukota - 099 399 2152

Marcel Otočan - 099 399 2151

d) ODJELJAK PROMETNOG REDARSTVA

Voditelj Odjeljka

Dorjano Arman - 091 451 23 66

Prometni redari - referenti

Rinaldo Kvesić - 091 451 23 55

Danijel Beaković - 091 451 23 56

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

tel. : 432 078, 451 099

fax. : 434 868

e-mail prostorno.planiranje@porec.hr

Pročelnik

Damir Hrvatin

mail damir.hrvatin@porec.hr 

Administrativna tajnica

Anica Babić

mail anica.babic@porec.hr

tel: 432 078

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje

Jasminka Zrinščak

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Tel.: 634 302, 451 099

Pročelnica

Nataša Simonelli

mail natasa.simonelli@porec.hr

Administrativna referentica

Đeni Beato

tel: 634 302
Savjetnik za prostorno uređenje i gradnju

Ugo Musizza
Više stručne suradnice za prostorno uređenje i gradnju (634 302)
Marina Mofardin
Mirjana Sloković
Teresa Marion Peršurić 

Vaše ime:
(za anonimnu poruku ostavite prazno)
Vaš e-mail:
(upišite ako očekujete odgovor)
Tekst poruke: