Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Zone sportsko-rekreacijske namjene Bergamante I

Poreč, 09.07.2021. Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. 39/19. i 98/19.), Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa 350-01/20-02/258 i urbroj 531-06-01-20-2 od 25. lipnja 2020. godine, članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone sportsko-rekreacijske namjene Bergamante I (Sl.G., br. 16/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/18-01/557 i ur.broj 2167/01-09/01-21-5 od 1. srpnja 2021. godine, objavljuje se

J A V N A  R A S P R A V A O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE BERGAMANTE I

Javna rasprava provest će se od 9. srpnja do 7. kolovoza 2021. godine.

Javno izlaganje provest će se u četvrtak, dana 15. srpnja 2021. godine u Velikoj vijećnici Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala m. Tita 5  s početkom u 12 sati, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnih Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Istarske županije. 

Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala m. Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak - petak od 8 - 11 sati, sukladno Postupku o radu sa strankama Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnih Stožera civilne zaštite .

Tijekom trajanja javne rasprave mogu se davati mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana :

- upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

- dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala m. Tita 5,

- dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.  

IN ITALIANO...