Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za Odlagalište otpada Košambra

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) te članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je objavilo Informaciju o zahtjevu operatera Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove iz Poreča za ishođenje okolišne dozvole za Odlagalište otpada KOŠAMBRA na području Grada Poreča, KLASA: UP/I-351-03/16-02/17; URBROJ: 517-06-2-2-1-16-2, od 21. ožujka 2016. godine.  

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb.  

Sudionici u postupku su:  

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb

Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Služba za održivo gospodarenje otpadom, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Zagreb  

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 kao i na službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo.  

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 2., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.  

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (http://www.mzoip.hr/).

In Italiano...

Dodatni materijali