Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Obavijest o objavi Javnog poziva za uvid u spis predmeta

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za -građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - Južni dio zaobilaznice Poreča, dionica Vrvari - Bijela uvala, FAZA 4 (prometne površine i odvodnja), 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 41/11, 41/3, 49, 50, 55, 56, 61/4, 61/6, 57/3, 57/2,  556/3, 61/2, 59/3, 61/18, 61/19, 59/4, 60/1 i 575/1 sve k.o. Mugeba.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 6. travnja 2016. godine, u vremenu od 9,00 do 10,00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo (soba broj 15).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka u postupku lokacijske dozvole za građenje građevine koji je od interesa za Republiku Hrvatsku je vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini.            

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

In Italiano...