Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Porečki turistički sajam

U svrhu oživljavanja turističke sezone i upotpunjavanja turističke ponude tokom mjeseca lipnja za cijelo područje grada Poreča održavati će se Porečki turistički sajam.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 57. stavak 1. Statuta Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča broj 9/01 i 18/05), Gradonačelnik Grada Poreča dana 8. lipnja 2009. godine, donosi

                                                                         ODLUKU

 za cijelo područje grada Poreča održavati će se Porečki turistički sajam i to tokom lipnja u dane:

-          11. lipnja

-          14. lipnja

-          21. lipnja

-          22. lipnja

-          25. lipnja

-          28. lipnja

svrhu oživljavanja turističke sezone i upotpunjavanja turističke ponude tokom mjeseca lipnja.

Prigodna prodaja (sajam) koncipirana je kao dio sajamskog perioda stoga je radno vrijeme prodavaonica, štandova, klupe i kioska utvrđeno kako slijedi:

-   prodavaonice, štandovi, klupe i kiosci mogu u vrijeme trajanja Porečkog turističkog sajma započeti s radom najranije u 7.00 sati, a završiti s radom najkasnije do 24.00 sat.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Poreča».

 

                                                                                                            GRADONAČELNIK  

                                                                                                             Edi Štifanić