Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Obavijest roditeljima – su/financiranje troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.

Grad Poreč-Parenzo i ove će godine su/financirati troškove kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola, za najosjetljivije obitelji u Poreču.

Pravo na su/financiranje kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola priznaje se u obliku novčane naknade koja iznosi:

- do 500,00 kn za učenike nižih razreda osnovne škole,

- do 1.000,00 za učenike viših razreda osnovne škole,

- do 1.500,00 kn za učenike srednjih škola.

Novčana naknada će se isplaćivati na temelju dokazanog troška.

1. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju sljedeći učenici :

1.       učenici samohranih roditelja*,

2.       učenici iz jednoroditeljskih obitelji**,

3.       učenici osobe s invaliditetom od 80 do 100%,

4.       učenici iz obitelji s troje i više djece,

5.       učenici iz obitelji u kojima je barem jedan od roditelja dobio poslovno uvjetovani  otkaz uslijed epidemije bolesti Covid 19.

*Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.

**Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čini dijete, odnosno djeca i jedan roditelj,  koji  sam brine o djetetu/djeci, a može, ali ne mora imati novčanu pomoć drugog roditelja.

Uvjeti za ostvarivanje prava:

- da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelj,

 - da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,

- da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča-Parenzo i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar,

- da ispunjavaju uvjet prihoda  - učenici iz obitelji pod rednim brojem 2. i 4.

Uvjet prihoda ispunjavaju obitelji čiji prihod po članu obitelji u 2019. godini ne prelazi iznos od 2.600,00 kuna mjesečno. U prihode se uračunavaju sva sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili prihoda i naknada po drugim osnovama, osim dječjeg doplatka, te novčanih naknada, potpora i drugih oblika pomoći određenih Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo. U prihode jednoroditeljskih obitelji ne uračunavaju se sredstva ostvarena po osnovi uzdržavanja djece (alimentacija).

 

2. SU/FINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA TE OBVEZNIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA IZ OBITELJI U SOCIJALNOJ POTREBI

Pravo na su/financiranje troškova ostvaruju sljedeći učenici osnovnih i srednjih škola:

1.       učenici srednjih škola članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade

2.       učenici iz obitelji koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na neku od sljedećih naknada: doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

3.       učenici iz obitelji koje udovoljavaju uvjetu prihoda u iznosu do 1.100,00 kuna po članu obitelji ***

Uvjeti za ostvarivanje prava:

- da imaju hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,

 - da imaju status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Poreča-Parenzo- učenici/roditelji/skrbnici/članovi obitelji,

- da su učenici polaznici osnovnih škola na području Grada Poreča-Parenzo i susjednih Općina i to: Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Lovreč i Vrsar ili

- da su učenici polaznici srednjih škola na području Grada Poreča-Parenzo i drugih gradova na području Istarske županije.

***U prihode se uračunavaju sva sredstva koja obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili prihoda i naknada po drugim osnovama, osim dječjeg doplatka, te novčanih naknada, potpora i drugih oblika pomoći određenih Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Poreča-Parenzo. Uvjet prihoda  odnosi se na prihode ostvarene u 2019. godini.

OSTVARIVANJE PRAVA:

Pozivaju se roditelji učenika koji ispunjavaju gore navedene uvjete da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na su/financiranje troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola.

Zahtjevi se podnose:

·         osobno u Prijamnu kancelariju Grada Poreča-Parenzo (pisarnicu) na adresi Obala maršala Tita 4, sve dane u tjednu od 7 do 14 sati, osim utorka kada se zahtjevi mogu podnijeti  od 7 do 17 sati,

·         putem pošte na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Obala maršala Tita 4,

·         elektroničkim putem na e-mail: manuela.krepcic@porec.hr.

Naknade za su/financiranje troškova kupnje drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala učenicima srednjih škola isplaćivat će se na transakcijski račun roditelja, skrbnika ili punoljetnog učenika, nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za su/financiranje.

Informacije i pojašnjenja  mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti na adresi Obala maršala Tita 4, kod djelatnice Manuele Krepčić (ured broj 8) osobno, putem telefona (634-320) ili e-mailom: manuela.krepcic@porec.hr .

IN ITALIANO...