Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna / Organizacija
Uredi podatke

Mjesni odbori

Mjesni odbori na području Grada Poreča-Parenzo, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, osnivaju se Statutom Grada Poreča-Parenzo, sukladno zakonu i drugim propisima.

Nakon provedenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo održanih 22. ožujka 2015. godine, izabrana su se Vijeća konstituirala dana 22. i 23. travnja 2015. godine. Konstituirajuće sjednice održane su u Velikoj vijećnici Grada uz sudjelovanje nadležnih gradskih službenika. Konstituiranje je izvršeno izborom predsjednika Vijeća MO-a od strane članova istih Vijeća.

Predsjednici Vijeća mjesnih odbora Grada Poreča-Parenzo su kako slijedi:

- MO Anke Butorac - predsjednik Zoran Rabar, A. Butorac 3, Poreč

  tel: 091 200 0844, mail: zoranrabar@gmail.com

  

- MO Baderna - predsjednik Petar Banko, Badrena 8, Baderna

  tel: 091 506 7525

- MO Červar Porat - predsjednica Ivanka Titlić, Glicinija1, Červar Porat

  tel: 098 644 600, mail: ivanka.titlic@gmail.com , mjesniodborcp@gmail.com

- MO Fuškulin - predsjednik Ivan Damjanić, Fuškulin 50, Poreč

  tel: 091 452 0092, mail: ivan.damjanic78@gmail.com

- MO Joakim Rakovac - predsjednik Kristijan Žužić, Otokara Keršovanija 7a, Poreč

   tel: 091 452 0097, mail: Kristijan.zuzic1@pu.t-com.hr

- MO Mate Balote - predsjednik Eugen Stanissa, Massa Lombarda, 8, Poreč

  tel:091 452 0094, mail: Eugen.stanissa@gmail.com

  FB: m.o.matebalota@groups.facebook.com

- MO Nova Vas - predsjednik Zlatko Šalić, Kestenova 6, Nova Vas

  tel: 091 4421 350, mail: zlatko@salic.hr

- MO Varvari - predsjednik Robert Velenik, Veleniki 42, Poreč

  mail: rvelenik@gmail.com Blog: http://blog.dnevnik.hr/movrvari/   

- MO Veli Maj - predsjednica Manuela Janko, Palacina 8, Poreč

  tel: 091 452 0098  091 542 3098 mail: mjankoflesko@gmail.com

- MO Žbandaj - predsjednik Adriano Jakus, Radmani 8, Poreč

  tel: 091 432 0003, mail: adjakus@gmail.com

 

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora. Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova, a mandat im traje četiri godine.