Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo koja će se održati putem elektroničke pošte

Trideset i prva sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za utorak, 31.ožujka 2020. godine.

Temeljem članka 50. Statuta Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 2/13 i 10/18), - članka 88. Stavka 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 9/13 i 10/18), koji se odnosi na hitno sazivanje Gradskog vijeća iz opravdanih razloga, i - uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, KLASA: 023-01/20-01/114 URBROJ:515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, - u uvjetima epidemiološke situacije u vezi bolesti COVID-19, sukladno odlukama Stožera  civilne zaštite Republike Hrvatske, sjednica će se održati na daljinu, izjašnjavanjem vijećnika i ostalih sudionika putem elektroničke pošte.

U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća     

1.            Priopćenje Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo      

2.            Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu     

3.            Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

4.            Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

5.            Odluka o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa

6.            Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

7.            Odluka o odgodi plaćanja naknade za davanje koncesijskog odobrenja u 2020. godini

8.            Odluka o smanjenju i odgodi plaćanja zakupnine za mjesec ožujak kao mjera ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo

9.            Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju

10.          Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

11.          Odluka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Istarske županije

12.          Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 350/5 k.o. Dračevac

13.          Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – komunalna infrastruktura/podzemni spremnici za prikupljanje komunalnog otpada na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč 14.          Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 4192/4, k.o. Poreč, u 2568/23723 dijela

    14.1. Prijedlog parcelacija