Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za infrastrukturu „Srednji Špadići“

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - INFRASTRUKTURA ZONE SREDNJI ŠPADIĆI - PROMETNA MREŽA, FAZA 1-4 (ceste i parkirališta, zaštitni zeleni pojasi, površine za pješački promet)

-     građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine - INFRASTRUKTURA ZONE SREDNJI ŠPADIĆI - OBORINSKA ODVODNJA, FAZA 1-3

-     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine - INFRASTRUKTURA ZONE SREDNJI ŠPADIĆI U POREČU - JAVNA RASVJETA, FAZA 1-4

-     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine - INFRASTRUKTURA ZONE SREDNJI ŠPADIĆI - ELEKTROOPSKRBA (SN - srednjenaponski napojni kabel 0,20kV; NN - niskonaponska infrastruktura), FAZA 1-2

-     građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.b skupine - INFRASTRUKTURA ZONE SREDNJI ŠPADIĆI - EKI - elektronička komunikacijska infrastruktura (priključna i dovodna), FAZA 1-4

na novoformiranoj građevnoj čestici 1932/9, 1932/4, 6019/3, 2488/3, 2487, 2486, 2485, 2454, 2448, 2452, 2449, 2451/1, 2435/1, 2435/18, 2435/2, 2435/13, 2681/3, 2680, 2690, 2688/1, 2689/2, 2709, 2714/3, 2669, 2656, 2670/3, 2666/2, 2665/2, 2664/2, 2663, 2677, 2676, 2673/2, 2670/4, 2678, 2674/2, 2671, 2688/2, 2685/3, 2668/4, 2687/2, 2683/2, 2682/2, 2679, 2435/5, 2675/2, 2511, 2518/1, 2519, 2520, 2507, 2499/2, 2498, 2495/1, 2539/3, 2539/5, 2495/2, 2488/2, 2488/22, 2451/5, 2488/10, 2672/2, 2528, 2655, 2504/1, 2508, 2505/1, 2505/2, 2654, 2657, 2668/5, 2521/2, 2510, 2667/2, 2522/1 k.o. Poreč (Poreč – Parenzo).

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.02.2020 u 12:30 sati, na lokaciji – Grad Poreč - Parenzo, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

 

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...