Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv strankama u postupku za uvid u spis predmeta Izmjene i dopune lokacijske dozvole za "Dogradnju kanalizacijske mreže istočnog dijela građevinskog područja Stancija Vodopija"

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. 79/2, 80/2, 81, 101/2, 101/3, 75/3 i 72/18 sve k.o. Nova Vas, za koje se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole i nositelji drugih stvarnih prava na istim, da izvrše uvid u spis predmeta, za zahvat u prostoru „DOGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE ISTOČNOG DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA STANCIJA VODOPIJA“, investitora ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč, Mlinska 1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 4, soba 9 ili 15 – prizemlje, u roku 8 dana od dana objave, u vremenu od 9,00 – 10,00 sati. Kompletan tekst poziva nalazi se u privitku.