Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Dan urbanizma

Od 1949. godine, 8.studeni, se u više od 30 zemalja na četiri kontinenta, obilježava kao Dan urbanizma, prigoda za podsjećanje na ulogu prostornog planiranja i urbanizma u poticanju ravnomjernog gospodarskog, društvenog, socijalnog i kulturnog razvitka društva, racionalnog korištenja prostora, zaštite integralnih vrijednosti prostora i okoliša.

To je, prije svega, prigoda za promociju zajedničkog i usklađenog djelovanja građana i javne vlasti usmjerenog na poboljšanje standarda i uvjeta života i rada građana, naročito u vremenima kada neki smatraju da prostorno planiranje i urbanizam predstavljaju “administrativnu zapreku, odnosno smetnju ....“.

Nasreću, u našem gradu to nije tako, pa svjedočimo realizaciji nekih, davno zacrtanih ciljeva prostornog razvitka :

- izgradnji zaobilaznice grada Poreča, koja je prostorno definirana još Regionalnim prostornim planom obalnog područja Poreča iz 1966. godine,

- daljnjem razvitku gradske Servisne zone, koja je zacrtana planovima iz 1966. i 1974. godine, a prostorno definirana Prostornim planom općine Poreč iz 1978. godine, odnosno naročito Generalnim urbanističkim planom iz 1984. godine.

Pri tome posebno valja naglasiti da, u to vrijeme, grad Poreč nije bio puno širi od „Cimarela“.

Nadalje, ovih dana svjedočimo i početku realizacije Središnje gradske zone „Žatika“ – Veli Jože“, kroz izgradnju višenamjenske sportske dvorane. Prostor na kojem se dvorana nalazi, zaštićen je Generalnim urbanističkim planom grada Poreča iz 1984. godine, a namjenjen društvenoj i javnoj funkciji Generalnim urbanističkim planom grada Poreča iz 2001. godine.

Pored navedenih i niz drugih, manjih zahvata na području grada Poreča, predstavlja realizaciju ciljeva prostornog razvitka koji su usmjereni na poboljšanje standarda i uvjeta života i rada građana Poreča.

Sve navedeno svjedoči o kontinuitetu prostornog planiranja i urbanizma i jasnim ciljevima prostornog razvitka.

Obilježavajući Dan urbanizma podsjećamo što je Grad Poreč činio, u posljednjih godinu dana, u segmentu prostornog planiranja i urbanizma – na izradi prostornih planova i na pripremi gradskih programa :

a) u segmentu izrade prostornih planova

- nakon Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Generalnog urbanističkog plana grada Poreča, zaokruženo je usklađivanje tzv. „prostornih planova užeg područja“ /ukupno 6 PUP-ova ili DPU-ova/ sa zakonskim odredbama o zaštiti i uređenju zaštićenog obalnog područja mora,

- donijeti su

- Urbanistički plan uređenja stambenog naselja „Gornji Špadići“,

- Detaljni plan uređenja „Zone društvenih djelatnosti Finida“,

- Detaljni plan uređenja „Servisne zone Poreč – područje I“,

- Detaljni plan uređenja „Staro nogometno igralište“,

U ovom trenutku Grad Poreč ima 22 važeća prostorna plana svih nivoa, od kojih su samo 4 plana donijeta prije 2000. godine.

- pred donošenjem na Gradskom vijeću su 3 plana,

- u tijeku je izrada segmentnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Poreča i Generalnog urbanističkog plana grada Poreča, te drugih urbanističkih i detaljnih planova uređenja, koji će uskoro biti prezentirani javnosti,

b) u segmentu pripreme gradskih programa

- proveden je Natječaj za idejno arhitektonskog rješenja novog Dječjeg vrtića i jaslica „Finida“ u Poreču,

- u pripremi je još nekoliko urbanističko – arhitektonskih natječaja, te drugih „manjih“ projekata.

Dan urbanizma prigoda je za zahvalu :

- građanima grada Poreča koji su svojim učešćem u javnim i stručnim raspravama doprinijeli kvaliteti prostorno planskih i drugih dokumenata,

- tijelima državne i županijske uprave, te poduzećima i ustanovama, na suradnji u procesima donošenja prostornih planova,

- velikom broju poslovnih partnera (izrađivači planova i projektanti) bez čije se kvalitetne suradnje ne bi mogao realizirati ovaj obim stručnog posla,

- medijima koji su pratili rad Grada Poreča u segmentu prostornog planiranja i urbanizma.

Obilježavanje Dana urbanizma koristimo i za poziv svima da i dalje zajednički djelujemo, u segmentu prostornog planiranja i urbanizma, na poboljšanje standarda i kvalitete života i rada građana Grada Poreča.

Sa poštovanjem,

                                                                                                            Pročelnik

                                                                                                            Damir Hrvatin, dipl.ing.arh.