Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za -     građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - PROMETNA MREŽA, OBORINSKA ODVODNJA, JAVNA RASVJETA (3 faze izgradnje):  

-     građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2.b skupine - TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA: za koje su određene tri faze izgradnje:

I.    FAZA: 4196, 4197, 4192/2, 4192/10, 4198/1, 4198/2, 4198/3, 4205 sve k.o. Poreč; 51/3, 59/7, 60/3, 64/1, 64/2, 64/4, 83/2, 310/5 sve k.o. Varvari, II.   FAZA: 4147, 4150, 4151, 4158/1, 4159, 4160, 4161, 4166/2, 4167/1, 4168/1, 4169, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4190/4, 4190/5, 4192/4, 4192/9, 4202/3, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218/1, 4218/2, 4223, 6047 sve k.o. Poreč, III. FAZA: 4205, 4209, 4210, 4213, 4214, 4215 sve k.o. Poreč i 64/1 k.o. Varvari na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 4147, 4150, 4151, 4158/1, 4159, 4160, 4161, 4166/2, 4167/1, 4168/1, 4169, 4170, 4171/1, 4172/1, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4190/4, 4190/5, 4192/2, 4192/4, 4192/9, 4192/10, 4196, 4197, 4198/1, 4198/2, 4198/3, 4202/3, 4205, 4209, 4210, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218/1, 4218/2, 4223, 6047 k.o. Poreč (Poreč - Parenzo, 51/3, 59/7, 60/3, 64/1, 64/2, 64/4, 83/2, 310/5 k.o. Varvari (Poreč - Parenzo.        

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  16.12.2019 u 12:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.  

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...