Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas - Brčići

Na osnovi članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13. 65/17. 114/18. i 39/19.), članka 11. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Nova Vas – Brčići (Sl.G, br. 7/16.) i zaključka Gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo, klasa 350-01/16-01/84 i ur.broj 2167/01-09/01-19-10 od 28. studenog 2019. godine, objavljuje se

P O N O V N A  J A V N A  R A S P R A V A O

PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA NOVA VAS - BRČIĆI  

1. Ponovna javna rasprava provest će se od 6. prosinca do 13. prosinca 2019. godine.

2. Javno izlaganje provest će se u utorak, dana 10. prosinca 2019. godine u prostorijama Mjesnog odbora Nova Vas, Nova Vas, Višnjanska 27 s početkom u 17 sati.

3. Javni uvid u prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M.Tita 5, tijekom trajanja javne rasprave – ponedjeljak, srijeda i petak od 8 - 11 sati, te utorak od 12 – 17 sati.

4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dati : - upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, - upisom u zapisnik o javnom izlaganju, - dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5, - dostavom putem e-mail-a – prostorno.planiranje@porec.hr

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.  

IN ITALIANO...