Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama. Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, ukoliko im je prebivalište udaljeno najmanje 5 kilometara od srednje škole koju pohađaju, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj od srednjih javnih škola sa sjedištem u Poreču, Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli. Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosima kako slijedi:

 

Relacija                     Iznos

 

1. za relaciju Poreč-Pazin Poreč 139,00 kuna,

 

2. za relaciju Poreč-Rovinj-Poreč 74,00 kune,

 

3. za relaciju Poreč-Pula-Poreč 275,00 kuna,

 

4. za relaciju Poreč-Buje-Poreč 91,00 kuna,

 

5. za relaciju Nova Vas-Poreč-Nova Vas 140,00 kuna,

 

6. za relaciju Kukci-Poreč-Kukci 45,00 kuna,

 

7. za relaciju Červar-Porat-Poreč-Červar-Porat 140,00 kuna,

 

8. za relaciju Bašarinka-Poreč-Bašarinka 45,00 kuna,

 

9. za relaciju Buići-Poreč-Buići 140,00 kuna,

 

10. za relaciju Kadumi-Poreč-Kadumi 140,00 kuna,

 

11. za relaciju Kirmenjak-Poreč-Kirmenjak 173,00 kune,

 

12. za relaciju Žbandaj-Poreč-Žbandaj 212,00 kuna,

 

13. za relaciju Baderna-Poreč-Baderna 125,00 kuna.

 

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

 

- preslika osobne iskaznice učenika,

 

- preslika osobne/ih iskaznica roditelja,

 

- preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata učenika ili roditelja učenika, sa jasno čitljivim IBAN-om,

 

- potvrda škole o upisu (original),

 

- dokaz o nastalom trošku (račun prijevoznika).

 

Preslike osobnih iskaznica i transakcijskih računa biti će uništene nakon okončanja postupka provjere uvjeta za ostvarivanje prava na sufinanciranje.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopad 2019. godine.

 

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 634-321.

IN ITALIANO...