Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Legalizacija – dinamika rješavanja zahtjeva i broj riješenih zahtjeva u Gradu Poreču - Parenzo

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo zaprimio je ukupno 4176 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. U cilju ubrzanja njihova rješavanja početkom prosinca 2013. godine zaposleno je šest referenta, od toga pet na legalizaciji, a jedan referent na poslovima obračuna komunalnog doprinosa nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju. Od početka primjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama do danas je 1259 rješenja što čini 30,15 % od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, s time da je svojstvo pravomoćnosti steklo 1149 rješenja (27,51 %).

Grad Poreč – Parenzo je u odjelu za komunalni sustav na obračunu komunalnog doprinosa angažirao sve djelatnike i tijekom ljetnih praznika zaposlio četiri studenta preko studen servisa za rješavanje i obračunavanje komunalnog doprinosa.

Redovni postupci prema Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju i ranijim zakonima  
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju za svoj rad podnosi godišnje izvješće nadležnom Ministarstvu i dva polugodišnja izvješća Gradu Poreču - Parenzo, za razdoblje od 01.01. do 30.06. i 01.07. do 31.12. Na dan 30.06.2014. godine zaprimljeno je 419 novih zahtjeva, što upravnih i neupravnih, kojima se pribrajaju 92 neriješena zahtjeva iz prethodnog izvještajnog razdoblja. Od ukupno 511 zahtjeva u slijedeće izvještajno razdoblje prebacuje se 142 neriješena zahtjeva.

Zahtjevi za legalizaciju nisu usporili rješavanje u redovnim postupcima. Gledajući broj izdanih rješenja za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u periodu od 01.01. do 30.06., njih 849 i broj riješenih redovnih zahtjeva, njih 369, dobivamo broj od ukupno 1218 riješenih zahtjeva u 6 mjeseci, zbog čega možemo slobodno zaključiti da je upravni odjel efikasan i učinkovit.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju – općenito

Jedno od upravnih tijela Grada Poreča – Parenzo je i Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča – Parenzo u čijoj je nadležnosti izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje. Od rujna prošle godine odjel se nalazi u prizemlju zgrade katastra i matičnog ureda u Poreču, a jedan od razloga preseljenja, pored novog zapošljavanja referenata na legalizaciji objekata je i dostupnost uprave građanima starije životne dobi i osobama smanjene pokretljivosti.

Uredovno vrijeme za stranke je promijenjeno, tako da se sada stranke primaju ponedjeljkom od 8 – 11 sati i utorkom od 8-11 i 12-17 sati, čime je omogućeno da građani dolaze u upravu i izvan svog radnog vremena. Isto tako za napomenuti je da se projektanti primaju i uredovnog radnog vremena sa strankama.