Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za „Srednjotlačni plinovod prirodnog plina i elektronička komunikacijska mreža, u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlovodnog kabela, DIJELA PODRUČJA GRADA POREČA - 3

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. 6046, 3839, 6025, 2762, 2759, 6024/1, 6023/1, 2345, 2870, 2836/1, 3688/3, 3678/2, 3676/1, 6019, 3674, 2911, 2949, 2954/1, 2951, 6045, 6026, 2716, 2632, 2626, 2654, 2655, 2714/3, 2709, 2677, 2612, 2611, 2596, 2584, 2518/1, 2537, 3833, 3809, 3737, 3743, 3727, 3723, 3829/4, 3744, 3732, 3729, 3726, 3725, 3785, 3788/2, 3760, 3746, 3745, 3588, 3595, 3601, 3608/6, 3608/2, 3611/3, 3618/1, 3617/6, 3632/3, 9999/16, 3637/2, 3636/1, 3391/1, 3391/5, 3645/3, 3645/5, 3645/2, 3650, 3573, 3550, 3469, 3395/1, 3531, 3502, 9999/17, 3620/8, 3618/2, 3483 i 3463/1 sve k.o. Poreč, za koje se izdaje lokacijska dozvola, da izvrše uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, za zahvat u prostoru „Srednjotlačni plinovod prirodnog plina i elektronička komunikacijska mreža, u zajedničkom rovu uz plinovod za naknadne potrebe uvlačenja svjetlovodnog kabela, DIJELA PODRUČJA GRADA POREČA - 3“, investitora tvrtke PLINARA d.o.o. Pula, Industrijska 17.

Više u dokumentu kojeg donosimo u privitku.

Dodatni materijali