Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Treći dio aktualnog vijećničkog sata

U nastavku izvješća sa Aktualnog sata 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča donosimo pitanja vijećnika Maurizia Zennara i Dolores Gersinich sa Nezavisne liste Rodoljuba Kosića. Tema su bili sigurnosna situacija u gradu, priznavanje bankrota, besplatni udžbenici i angažiranje vanjskih suradnika na zdravstvenim programima.

Maurizio Zennaro podržao je u potpunosti gradonačelnika u nastojanju da se brutalni čin nad turistom iz Nizozemske primjereno kazni, ali i postavio pitanje je li se po tom pitanju nešto moglo i ranije učiniti boljim djelovanjem na stanje reda i sigurnosti u gradu. Zennaro je podsjetio kako se prije otprilike mjesec dana nešto slično, ali sa manje teškim posljedicama dogodilo porečkom uličnom sviraču. Napomenuvši kako se njegovo izlaganje ne odnosi na pojedinu etničku skupinu, nego pojedinca, izrazio je zanimanje za utemeljenost izjava građana koji su razgovarali sa novinarem našeg portala. Zennaro je podnio i prijedlog proglašenje stečaja ili bankrota, budući je, po njemu, sanacija proračunskog deficita od 220 milijuna kuna koji i dalje raste gotovo nemoguća misija. Zennaro je u tom smislu predložio da Grad Poreč IDS-ovim predstavnicima u Saboru uputi prijedlog za pokretanje postupka izmjene teksta Stečajnog zakona koji ne predviđa mogućnost pokretanja stečajnog postupka nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, što je inače u nekim državama uobičajena pravna praksa. -Jedino bi izmjenom postojeće zakonske regulative, koja bi predviđala i proglašenje stečaja nad jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućili našem gradu novi početak, novu zdravu razvojnu mogućnost, predložio je tada Zennaro, ali mu je iz Ureda gradonačelnika dostavljen odgovor u kojem stoji kako predmetni prijedlog odnosno inicijativa nisu razumljivi, pa se po njemu ne može postupati. Zennaro je izrazio žaljenje zbog toga što vladajući njegovu inicijativu nisu razumjeli, jer se radi o ustaljenoj praksi. -Prisjetimo se samo strategije razvoja Grada Poreča kojeg smo mi inicirali. Trebale su nam tri sjednice vijeća da se konačno taj prijedlog prihvati. Štifanić je ponovio kako inicijativu ne razumije. -Ne znam gdje u proračunu vidite deficit od 220 milijuna kuna. Ako ste gledali ostvarenje proračuna za 2013. godinu trebali ste pronaći podatak da se radi o manjku od 57 milijuna, a godinu smo završili sa pola milijuna u plusu. Ne razumijem zašto bi vijećnici IDS-a predlagali izmjene Stečajnog zakona. Imate vi svojega Damira Kajina, pa neka on to predloži u Hrvatskom saboru, možda će mu nakon 20 godina neka inicijativa i proći, zaključio je Štifanić. Zennaro je želio replicirati, ali mu predsjednik GV-a za to nije pružio priliku zbog isteka vremena za izlaganje.

Dolores Ghershinich postavila je pitanja o nabavi besplatnih udžbenika za školarce i o mobilnom timu za rehabilitaciju djece sa neurorazvojnim poremećajima.
-Svjedoci smo situacije u kojoj su gradovi i općine u našem bližem i daljem susjedstvu na neki način ipak pronašli sredstva da školarcima omoguće udžbenike. Znamo da će Ministarstvo socijalne politike i mladih u potpunosti platiti udžbenike djeci smještenoj kod udomiteljskih obitelji, a da će udžbenike za djecu koja su socijalno ugrožena i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu ministarstvo platiti u visini od 50% cjelokupnog iznosa. Hoće li Grad Poreč iz svog socijalnog programa socijalno ugroženoj djeci platiti ostatak od 50% te hoće li se možda dogoditi i najava gradonačelnika koju smo pročitali na njegovom Facebook profilu da će Grad Poreč svim svojim školarcima omogućiti besplatne udžbenike, pitala je vijećnica Ghershinich. Dogradonačelnica Nataša Basanić Čuš odgovorila je kako se upravo slaže proračun za 2015. godinu u kojem će se definirati i socijalni program Grada Poreča. -Svaki je prijedlog dobrodošao, ali već imamo vrlo sofisticirane oblike pomoći te puno jači socijalni program od svih gradova Istarske županije. Mnogi gradovi udžbenike svojoj djeci kupuju unificirano, a mi smo godinama procjenjivali da u nekim segmentima nije dobro raditi uravnilovku, jer nisu svi građani u jednakoj socioekonomskoj situaciji. U cijelom svijetu, npr. u skandinavskim zemljama koje imaju najviši standard socijalnih usluga, socijalne pomoći se uvijek usmjeravaju ka osobama kojima su najpotrebnije. Mi godinama tako funkcioniramo i jako dobro surađujemo sa Centrom za socijalnu skrb koji u suradnji sa nama knjige financira svim ugroženim obiteljima, dok Grad Poreč već godinama, pa tako i ove i prošle, financira opremanje za školu, tako da naše obitelji u socijalnoj potrebi dobiju i veću pomoć. Ne mogu reći hoće li biti uravnilovke u smislu da se svim učenicima plate udžbenici, jer imamo vrlo širok socijalni program i mislimo da pomoć mora pogoditi socijalno najranjivije skupine, zaključila je dogradonačelnica temu udžbenika. Na pitanje o angažmanu vanjskih suradnika rekla je da treba razlikovati parcijalne inicijative od nečega što rade ozbiljne ustanove i centri specijalizirani za rehabilitaciju kao što je centar Veruda u Puli. -Radi se o jedinoj ustanovi tog tipa koju su uz pomoć Istarske županije osnovali gradovi, jer država godinama nije smatrala da istarskoj djeci treba osigurati takvu ustanovu, što nije točno, rekla je Basanić Čuš. -Što se aluzija na dovođenje nekakvih vanjskih suradnika tiče, dolazit će suradnici visokospecijalizirane ustanove (liječnici, rehabilitatori, logopedi i psiholozi), posebno educirani za tu vrstu rada. I sami ste spomenuli Bobath – to su visokoobrazovani kadrovi, jer npr. školski rehabilitator, psiholog ili logoped bez dodatne edukacije ne može raditi sa djetetom na ranoj razini neurorizika. Sve smo razgovore obavljali redom kojim su trebali biti obavljeni: s ravnateljem Doma zdravlja, sa Centrom Veruda i Istarskom županijom. Suradnja će početi postupno, korak po korak, a svakako ćemo razgovarati sa svim zainteresiranim potencijalnim kadrovima, rekla je dogradonačelnica.  

Izvor: Parentium.com