Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča

Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča Održana prva javna rasprava o Programu za mlade grada Poreča
Mladi Poreča su 9. svibnja, na Dan Europe sudjelovali u javnoj raspravi o problemima mladih. U punoj dvorani kazališta Pučkog otvorenog učilišta otvorena je javna tribina o problemima mladih, a nastavljena je u prostorima novootvorenog Centra za mlade.  Ovo okupljanje predstavlja značajan korak u izradi Programa za mlade Grada Poreča – Parenzo, a zahvaljujući partnerstvu u međunarodnom projektu “Jadranska mladinska ideja”, kojeg sufinancira EU.  U kazalištu su se okupili, osim mladih, predstavnici partnera na projektu, nositelj projekta Zavod MOVIT – Zveza prijateljev mladine Maribor i partneri: predstavnici Grada Poreča, predstavnici Inštituta za kreativne raziskave mladine – zavod (Ljubljana) i predstavncii Udruge Regionalni info-centar za mlade Rijeka-UMKI.

Pozivu na javnu raspravu odazvalo se oko 150 sudionika u želji da aktivno doprinesu unaprjeđenju života mladih u Poreču, što govori o potrebi i interesu za ovakvim projektima. Okupili su se na jednom mjestu i sudjelovali u radu predstavnici organizacija civilnog društva Poreča, predstavnici ustanova i drugih društvenih institucija koji predstavljaju ključne dionike u životu mladih. Sudjelovali su predstavnici 30 -  tak udruga, od čega preko 10 sportskih klubova, predstavnici obrazovnih ustanova, TUŠ A. Štifanić, SŠ Mate Balote, Osnovne škole Poreč, Pučkog otvorenog učilišta, predstavnici MUP-a, Centra za socijalnu skrb, Fonda Zdravi grad, Gradske knjižnice, Zavičajnog muzeja, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Istra i drugi.  Ovako veliki odaziv ukazuje na činjenicu da je izrada programa za mlade, kao strateškog dokumenta koji će uspostaviti suradnju između mladih i organiziranih oblika mladih te svih ostalih ključnih dionika bila nužna, da postoji potreba za većim uključivanjem mladih u javne politike Grada. Grad je s druge strane pokazao otvorenost i volju za ozbiljnim političkim promišljanjem javnih politika za i sa mladima. Nakon što se sudionicima predstavljena metodologija i hodogram izrade programa za mlade te  cilj ovoga okupljanja, mladi su se aktivno uključili i započeli raspravu, što je predstavljalo uvod u rad u skupinama.  Rasprava je nastavljena u radnim skupinama, prema ciljevima i područjima djelovanja za mlade, pa su se tako sudionici preselili u prostore Centra za mlade, ne bi li sudjelovali u raspravi  o društvenom uključivanju mladih, stvaralaštvu, poduzetništvu i zapošljavanju mladih, obrazovanju, zdravlju, sportu i blagostanju mladih, kao i sudjelovanju, volontiranju i mobilnosti mladih.  Svi sudionici će biti i dalje uključeni u tijek izrade programa za mlade. Izradom Programa za mlade, Grad Poreč će steći uvjete za sudjelovanje Poreča, a prvenstveno mladih i organiziranih oblika mladih Poreča u edukacijama i međunarodnim projektima namijenjenima mladima u međunarodnom okuženju.

U nastavku izrade programa predviđa se sljedeće:
1. Završetak pripreme prijedloga Programa za mlade, kojeg će svi sudionici ovoga procesa dobiti na uvid i razmatranje, kako bi mladi u svojim organizacijama i ustanovama imali uvid u cjelovit dokument te imali priliku predložiti nove ciljeve i mjere, ukoliko su se neki bitni izostavili.

2. Njihove primjedbe će se ugraditi u prijedlog programa o kojem će se još jednom konzultirati zainteresirane skupine, na otvorenom internetskom  javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti, kako bi mogli s mladima u svojim organizacijama i ustanovama još jednom raspraviti ciljeve i mjere koje se predlažu.

3. Objedinjene rezultate će se ugraditi u Program te predložiti gradskom vijeću na usvajanje. Kako je Program strateški dokument koji usmjerava i predviđa dugoročne mjere, radne skupine u kojima  će biti imenovani predstavnici svih ključnih dionika će izraditi akcijski plan u kojem će se jasno definirati aktivnosti u skladu s predloženim mjerama. Izrada strateških planova i njihova implementacija je proces koji utječe na aktivnije sudjelovanje mladih, omekšavanje granica između mladih i drugih dionika u društvu te neposredno utječe na aktivno uključivanje mladih u procese političkog odlučivanja.