Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Predstavljene aktualnosti na provedbi projekta Poreč - p 01 Predstavljene aktualnosti na provedbi projekta Poreč - p 02

Predstavljene aktualnosti na provedbi projekta Poreč

U petak, 31. siječnja 2014. godine održan je radni sastanak o aktualnostima na provedbi Projekta Poreč. Sastanku su u Maloj vijećnici prisustvovali direktor komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Milan Laković koji je predsjednike općinskih vijeća i općinske načelnike Tara-Vabrige, Funtane i Vrsara, gradonačelnika Grada Poreča – Parenzo Edija Štifanića, predsjednika Gradskog vijeća Adriana Jakusa i predsjednika NO Odvodnje Poreč Eđidia Kodana upoznao o izvršenim i predstojećim projektnim aktivnostima.

U sklopu IPA Operativnog programa „Okoliš“ 2007-2013 omogućena su sredstva za sufinanciranje Projekta „Poreč – sustav odvodnje i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda“ i to u iznosu od 500 milijuna kuna. Prije nego što je Projekt odobren 01. srpnja 2013. godine, prethodile su opsežne pripreme. Prvi konkretniji koraci napravljeni su u srpnju 2011. godine kada je Europskoj komisiji  prijavljen ovaj veliki infrastrukturni Projekt. Među nizom koraka koji su nakon toga uslijedili vrijedi svakako izdvojiti one prošlogodišnje kada je 27.lipnja 2013. godine Europska komisija donijela Odluku kojom se odobrava sufinanciranje projekta kao i 23. rujan 2013. godine kada su Vlada RH i Europska komisija sklopile Dvostrani sporazum vezan uz sufinanciranje projekta u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći. Potom je Europska komisija, 30. listopada 2013. godine prihvatila informaciju o načinu provedbe Projekta u okviru institucionalnog ustroja strukturnih instrumenata.

Trenutne aktivnosti na provedbi Projekta
U žarištu projektnih aktivnosti trenutačno je izrada natječajne dokumentacije za pet nadmetanja od kojih je Natječaj za usluge provedbe nadzora nad projektiranjem i izvođenjem radova raspisan 24. listopada 2013. godine. Ukupno je pristiglo pet potpunih ponuda u rasponu vrijednosti od 11.7 do 17,9 milijuna kuna, dok je procijenjena vrijednost iznosila 21 milijun kuna. Nakon provjere od strane Hrvatskih voda, biti će odabran najpovoljniji ponuditelj te će se pristupiti potpisivanju ugovora. U završnoj su fazi natječaji za izgradnju uređaja, rekonstrukciju i proširenje mreže, nakon čega se očekuje raspisivanje natječaja za nabavu opreme, izvijestio je sve prisutne direktor komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Milan Laković. Zadovoljan sam stanjem projektnih aktivnosti po pitanju rješavanja imovinsko pravnih odnosa od kojih su 1054 parcele riješene dok se 69 parcela još treba riješiti, kao i statusom zemljišta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Petalon (UPOV Vrsar), gdje su prvobitnom lokacijskom dozvolom obuhvaćene 2 k.č., dok su Rješenjem o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za predmetni sustav obuhvaćene  3 k.č. U Idejnom projektu uređaja Poreč sjever rezervirana je površina za postrojenje za sušenje mulja. Budući da površina neće biti dostatna za potrebe postrojenja, ukazala se potreba za proširenjem te je Grad Poreč – Parenzo od vlasnika južne parcele otkupio dodatnih 1500 metara kvadratnih zemljišta, te je stoga potrebno pristupiti izmjenama i dopunama projektne dokumentacije, objasnio je Laković. Ključni dokumenti za realizaciju projekta su i Ugovori koji su u pripremi. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava definiraju se obveze po pitanju dodjele bespovratnih sredstava. Tu je i Ugovor o partnerstvu kojim je potrebno urediti odnose između komunalnog poduzeća Usluga, Grada Poreča – Parenzo i Općina kao i Ugovor o sufinanciranju projekta kojim će se odrediti nacionalno sufinanciranje koje je u završnoj fazi izrade, a koje će se nastaviti na Sporazum o sufinanciranju koji je već potpisan od strane Grada i Općina, a trenutno je u proceduri potpisivanje od strane Hrvatskih voda.

Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže
Uz rekonstrukciju dijela postojeće kanalizacijske mreže izgradit će se oko 60 kilometara nove  mreže te četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u koje će biti ugrađena MBR tehnologija koja omogućava da otpadne vode više ne idu u naše more nego da se voda pročišćava i ponovo koristi za zalijevanje zelenih i poljoprivrednih površina. Trenutno, kako je objasnio direktor Laković, ima oko 165 kilometara izgrađene mreže fekalne kanalizacije te oko 30 kilometara sustava odvodnje oborinskih voda. Poboljšanje životnoga standarda lokalnoga stanovništva Važnost ovoga projekta velika je i za grad Poreč i za sve žitelje Poreštine. Nakon izgradnje pročistača otpadnih voda, dosadašnji utjecaj na okoliš izljeva otpadnih voda s područja grada bit će uvelike smanjen. Kapacitet pročistača bit će 137.500 ES (ekvivalenata stanovnika). Realizacijom navedenog projekta ispunit će se zahtjevi hrvatskih i europskih propisa te poboljšati zdravstveni standard života stanovništva na ovom području, istaknuo je Laković. Puštanjem u pogon navedenih pročišćivača postići će se III. stupanj vode, a to je najkvalitetnija zaštita.

Vrijednost projekta
Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 67.187.400 EUR-a od čega sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 49.723.623 EUR-a dok nacionalno sufinanciranje iznosi 17.463.777 EUR-a, komponenta Grada Poreča je 8% . Hrvatska je od EU dobila 74% bespovratnih sredstava, a ostali dio dijeli se na način da će hrvatsku komponentu, a to je preostalih 26 % zatvoriti se kroz ministarstva i Vladu, jer ovaj projekt koji je po direktivi EU, ne može se financirati iz proračunskih sredstava nego isključivo iz sredstava koja se prikupljaju za korištenje i zbrinjavanje otpadnih voda. Na naše građane i tvrtke otpada 8% kompletne investicije. Sve financijske obveze moraju biti dovršene do kraja 2016. godine jer se u protivnom neće moći koristiti dio financijskih sredstava od strane Europske komisije.

Formiranje novog poduzeća Odvodnja Poreč d.o.o.
Direktor Laković prisutne je informirao i o formiranju novog poduzeća Odvodnja Poreč d.o.o., za koje su ishodovani svi potrebni dokumenti i podaci. Poduzeće Odvodnja Poreč privest će kraju izradu natječajnih dokumentacija i to; Natječaj za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dva Natječaja za izgradnju proširenja i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže i Natječaj za opremu.

Visoka očekivanja
Odvodnja oborinskih i otpadnih voda smatra se jednom od najvažnijih komunalnih funkcija gradova. Mnogi gradovi i općine danas imaju sustav odvodnje koji nije cjelovit, a nije izgrađen niti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Za kvalitetno obavljanje komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda gradova i općina, kao i postizanje višeg standarda glede zaštite voda, nužno je pristupiti izgradnji cjelovitog sustava odvodnje te osobito uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rekao je gradonačelnik Štifanić, dodavši da je izuzetno ponosan što je grad Poreč zajedno sa komunalnim poduzećem Usluga, općinama Tar – Vabriga, Funtana i Vrsar ušao u ovaj veliki Projekt.

Provedbom najzahtjevnijeg, najznačajnijeg, najvećeg infrastrukturnog Projekta Poreč ostvarit će se korist za lokalnu zajednicu, ali i za Republiku Hrvatsku. Nakon provedbe projekta krajem 2016. godine, izgradnjom četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna, Poreč Sjever, Poreč Jug i Vrsar izgradnjom/rekonstrukcijom mreže komunalnih otpadnih voda u dužini od oko 80 kilometara, u tri pravca prema Novoj vasi, Baderni i Fuškulinu dodatno će se priključiti 28 naselja, odnosno 6.300 stanovnika. Ovim Projektom postići će se zaštita kvalitete pitke vode kao i kvalitete priobalnog mora zapadnog dijela obale Istre što je značajno kako za domaće stanovništvo tako i za razvoj turizma, naglasio je Laković

Na kraju radnog sastanka predsjednici općinskih vijeća i općinski načelnici Tara-Vabrige, Funtane i Vrsara, predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo Adriano Jakus, gradonačelnik Edi Štifanić, izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima te pokazali interes za nastavak sudjelovanja u projektu.