Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv na uvid u spis predmeta „Kružno raskrižje na križanju DC 75 i ulice Špadići u Poreču – Parenzo“

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo nadležan temeljem članka 115. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), po Odluci Županijske skupštine Istarske županije Klasa: 350-01/07-01/6 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 17. prosinca 2007. g. i Suglasnosti Središnjeg državnog ureda za upravu Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljače 2008.g, temeljem članka 141. stavak 2. i 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju, povodom zahtjeva investitora Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 5, za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole, upućuje 

                                                                        JAVNI POZIV

Pozivaju se vlasnici nekretnina oznake k.č. 6019, 6025, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2584, 2596, 2597, 2598, 2599, 2620, 2621, 2626/2, 2631, 2678, 2656, 2654 i 2657 sve k.o. Poreč, za koje se izdaje lokacijska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na istim, da izvrše uvid u spis predmeta izmjene i dopune lokacijske dozvole za građevinu „Kružno raskrižje na križanju DC 75 i ulice Špadići u Poreču – Parenzo“ investitora Grada Poreča – Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 5.   Uvid u spis predmeta može se izvršiti  u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča - Parenzo, Poreč, Obala M. Tita 4, soba 15 – prizemlje, dana 27. siječnja 2014.g. u vremenu od 9,00 – 10,00 sati.   Pozivu na uvid u spis predmeta stranka se može odazvati osobno ili putem svog opunomoćenika. Osoba koja se odazove pozivu odnosno punomoćnik stranke mora dokazati da ima svojstvo stranke što se utvrđuje temeljem izvatka iz zemljišne knjige i/ili odgovarajućeg ugovora odnosno odluke nadležne državne vlasti.   Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove pozivu.                                                                                                 

Dodatni materijali