Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

KLASA:UP/I-112-02/13-01/11
URBROJ:2167/01-10-13-1
Poreč,23.10.2013.god.

Na temelju članka 28.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine br.86/08), i odredbi Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča, Klasa:023-01/10-01/45, Urbroj:2167-01-09/01-10-8, od 17.09.2010.god.,

te izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-01/10-01/45,Urbroj:2167/01-09/01-13-10, od 11-09-2013., Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju objavljuje:

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

1. Referent za poslove izdavanja rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade, na određeno vrijeme od 6 mjeseci,

radi privremenog povećanja opsega posla (postupci izdavanja rješenja o izvedenom stanju),

m/ž, - 7 izvršitelja.

Uvjeti:
        - srednja škola arhitektonske, građevinske, pravne ili ekonomske struke,
        - poznavanje rada na računalu,
        - vozačka dozvola B kategorije,

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete iz članka 12., 15.i 16. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima (NN 86/08).

Prijavi na oglas obavezno treba priložiti:
        - životopis
        - dokaz o stručnoj spremi
        - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
        - izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu (čl.16.Zakona)
        - dokaz o hrvatskom državljanstvu
        - preslik vozačke dozvole B kategorije

Svi prilozi mogu biti u presliku.

Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Poreča-Parenzo, na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Obala m.Tita 5, Poreč, s naznakom (za oglas - na određeno vrijeme - upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, o rezultatu izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni.