Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

KLASA:UP/I-112-02/13-01/10
URBROJ:2167/01-10-13-1
Poreč-Parenzo, 23.listopada 2013.

Na temelju članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08), i odredbi Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Poreča Klasa:023-01/10-01/45, Urbroj:2167-01-09/01-10-8,od 17.rujna 2010., te izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-01/10-01/45, Urbroj:2167/01-09/01-13-10, od 11.09.2013., Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Grada Poreča-Parenzo objavljuje

                                                                 O G L A S

                                        za prijam u službu na određeno vrijeme

                   (zamjena za duže vrijeme odsutnog službenika - porodiljski dopust)

                                     u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

1. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju, m/ž, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, (zamjena za djelatnicu na porodiljskom dopustu - do povratka djelatnice), uz probni rad od dva mjeseca.
Uvjeti: 
        - VSS, magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske,
građevinske ili pravne struke
        - 1 godina radnog iskustva,
        - poznavanje rada na računalu,

Osim navedenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz članaka 12., 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi

Prijavi na natječaj kandidati trebaju obavezno priložiti:
        - životopis
        - dokaz o stručnoj spremi
        - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
        - izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu (čl.16. Zakona )
        - potvrda HZMIO o radnom stažu
        - dokaz o hrvatskom državljanstvu

Svi prilozi-dokazi mogu biti i u presliku.

Probni rad traje dva mjeseca. Prijave se podnose u roku od 10 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Poreča Parenzo, na adresu: Grad Poreč, Poreč, Obala m.Tita 5, s naznakom ¨za oglas - prostorno uređenje - zamjena za porodiljski¨.Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni.