Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Izdavanje građevinske dozvole - Lučka uprava Poreč - građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava - Červar Porat

Istarska županija, Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor LUČKA UPRAVA, HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 21, OIB 71925651469, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13. i 20/17.), izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU

 

I. Dozvoljava se investitoru LUČKA UPRAVA, HR-52440 Poreč, Obala maršala Tita 21, OIB 71925651469:

 

- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (pomorski promet), 2. skupine - MOLO, OBALNI ZID, PLATO

 

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 6094 (molo) i dijelovi k.č. 885/1 i 886/1 (obalni zid i plato) k.o. Poreč (Poreč – Červar Porat),

 

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ČP-05/17, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Edi Zupičić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 535, a sadržava:

 

1. građevinski projekt oznake 05/17/G od 12.2018. godine, ovlašteni projektant Edi Zupičić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 535 (IG, d. o. o. HR-52220 Labin, Zelenice 13, OIB 00896483937) - MAPA _1/2

 

2. elektrotehnički projekt oznake E-65/2017 od 12.2018. godine, ovlašteni projektant Edi Vladišković, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 686 (INSTEL d. o. o. HR-52440 Poreč, Otokara Keršovanija 7, OIB 21304472774) - MAPA _2/2.

 

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

 

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

 

Cijeli dokument pogledajte u privitku:

IN ITALIANO...