Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke
Porečka zaobilaznica - Zaobilaznica 1 Porečka zaobilaznica - Zaobilaznica 3

Porečka zaobilaznica

Porečka zaobilaznica će preuzeti funkciju današnje županijske ceste ŽC5080 koja prolazi samim centrom grada i povezuje gradske aglomeracije Novigrad, Poreč i Vrsar međusobno kao i sve njihove turističke kapacitete. Važno je naglasiti da ne postoji alternativa županijske ceste ŽC5080.

Izgradnja zaobilaznice grada Poreča predstavlja nužan odgovor na aktualnu prometnu potražnju u gradu Poreču.

Svrha poduzimanja ovog zahvata je preusmjeravanje prolaznog cestovnog prometa koji prolazi gradskom cestovnom mrežom središta grada na cestovnu prometnicu lociranu na rubno gradsko područje.

Gledano sa sjevera, proteže se od raskrižja županijske ceste ŽC5080 i novoplanirane zaobilaznice (uz naselje Stancija Vodopija) obilazeći s istoka postojeće dijelove grada: Gornje Špadiće, Vraniće, Guliće, Stanciju Vergotini, servisnu zonu, Grbinovicu, Molindrio i spoj na priključak za Bijelu uvalu u dužini od cca 10 km.

Zaobilaznica grada Poreča izvodi se u III faze:

  1. Dionica Červar - Stancija Portun u ukupnoj dužini od cca 5,2 km (obilaznica sjeverni dio)
  2. Dionica Stancija Portun - Vrvari u ukupnoj dužini od cca 0,8 km - izvedeni dio obilaznice
  3. Dionica Vrvari - Bijela uvala u ukupnoj dužini od cca 4 km (obilaznica južni dio) - u fazi projektiranja

DIONICA ČERVAR - STANCIJA PORTUN


Investitor: GRAD POREČ,

Suinvestitor: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroistra Pula

Financiranje: Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča za 2008. godinu i u Financijskom Planu javnog poduzeća (HEP) za 2008. godinu.
Grad Poreč financira iznos od: 17.815.352,02 kuna + PDV
HEP financira iznos od: 3.025.857,40 kuna + PDV

Voditelj projekta: Upravni odjel za komunalni sustav

Nadzorno tijelo: UČKA KONZALTING d.o.o. Pazin - na ukupan iznos od 877.500,00 kuna + PDV

Izvoditelji:
Izvođenje radova Investitor je podijelio u tri cjeline:
izvođenje zemljenih radova, oborinske odvodnje i građevinskih radova na javnoj rasvjeti:
OSIJEK KOTEKS d.d. Osijek

- na ukupni iznos od =17.640.788,37 kn +PDV, od čega Grad Poreč financira =14.614.930,97 kuna + PDV, a HEP financira =3.025.857,40 kuna + PDV

1. Izvođenje postrojenja javna rasvjete: ĐUSTO d.o.o. Poreč
- na ukupan iznos od 2.322.921,05 kuna + PDV

2. Izvođenje gornjeg stroja prometnice: CESTE d.o.o. Pula
- na ukupan iznos od 15.909.649,87 kuna + PDV

Početak i završetak radova:

I faza:
Početak: 19.03.2008.godine
Predviđenio završetak: 19.07.2008. godine

II faza:
Početak: 19.03.2008.godine
Predviđenio završetak: 19.07.2008. godine

III faza:
Početak: 24.06.2008.godine
Predviđenio završetak: 24.11.2008. godine

Dionica Červar - Stancija Portun izvodi se u ukupnoj dužini od cca 5,2 km s izgradnjom 3 kružna raskrižja. Prometnica je ukupne širine od 12,50 m odnosno izvodi se kolnik s dva vozna traka po 3,55 m, bankina i berma širine 1,5 m te jarak sa 1,2 m. Na cijeloj dionici oborinska voda prikuplja se sustavom otvorenih kanala i jaraka koji se odvode u najniže točke trase prema ispustu.

Osvjetljenje prometnice je u potpunosti u skladu s postojećim europskim normama posebno vodeći računa o normama o svjetlosnom zagađenju. Dionica će biti osvijetljena sa 194 stupa javne rasvjete.

U sklopu izvođenja prometnice uređuju se prometne površine i ugrađuje se propisna signalizacija i oprema ceste.

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this news content will be accessible, certain functionality is unavailable.
Porečka zaobilaznica
Porečka zaobilaznica
Porečka zaobilaznica