Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni

S rekonstrukcijom i prenamjenom postojeće školske zgrade u poslovnu građevinu, u Baderni, započelo se u ponedjeljak, 7.srpnja 2008. godine.

Cilj je zahvata izvesti sve nužne građevinske zahvate kako bi se stvorili potrebni uvjeti uz maksimalno poštivanje postojeće kvalitetne arhitekture.

Građevina je locirana u centru naselja Baderna i zajedno sa parkom i okolnim zidom čini prepoznatljivu arhitektonsko – urbanističku cjelinu. Izgrađena je početkom prošlog stoljeća te predstavlja tipičan primjer neoklacističke arhitekture javnog sadržaja. Jednostavnog je volumena koji se sastoji od dva dijela: (glavni, reprezentativni i viši, sa osnovnim sadržajima te manji, niži, koji je sadržavao prateće sadržaje). Građena je materijalom tipičnim za ondašnje građevine ovog podneblja: nosivi zidovi od kamena i djelomično od opeke, međukatna i krovna drvena konstrukcija, krovni pokrov od kanalice. Postojeći objekt ima 436,30 m2 bruto razvijene površine.

Navedenim zahvatom na postojećoj građevini mijenja se namjena objekta u poslovnu građevinu sa zahvatima na konstruktivnoj konsolidaciji (izmjena drvenih međukatnih konstrukcija u armirano betonske), dogradnji sa sjeverne strane, djelomičnim rušenjem postojećih zidova radi formiranja novih prostorija, uređenjem okoliša te kompletnim instalacionim opremanjem objekta. Tako rekonstruirani objekt imati će 485,10 m2 bruto razvijene površine.

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Poreča za 2008. godinu (1.400.000,00 kuna) odnosno, do ugovorenog iznosa osigurati će se rebalansom proračuna.

Vrijednost ugovora:

a) 2.606.457,09 kuna bez PDV – radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade škole u Baderni – izvodi se do iznosa od 1.340.000,00 kuna (sa PDV) dok se rebalansom proračuna ne osigura ugovoreni iznos

b) 48.000,00 kuna bez PDV – provedba stručnog nadzora

Početak radova: 07.07.2008. godine
Završetak radova: 04.12.2008. godine.

Izvođač radova : MIPCRO d.o.o. Ivanec

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this news content will be accessible, certain functionality is unavailable.
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni
Rekonstrukcija zgrade škole u Baderni