Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

U četvrtak, 25. srpnja 2013. godine, 2 sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo održat će se u Velikoj vijećnici Grada Poreča-Parenzo, Obala maršala Tita 5/I u srijedu, 25. srpnja 2013. godine u 20,00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo  
2. Vijećnička pitanja, odgovori i informacije  
3. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Poreča-Parenzo za 2012. godinu (Izvjestitelj: Denis Stipanov-rukovoditelj SZIS IŽ)  
4. Rješenje o imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Grada Poreča-Parenzo
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)       
5. Odluka o komunalnim djelatnostima u  Gradu Poreču – Parenzo  
6. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti   na temelju pisanog ugovora, odnosno davanjem koncesije  
7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova uređenje - košnja zelenih površina uz prometnice na području Grada Poreča - Parenzo za 2013. i 2014. godinu  
8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog linijskog gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Grada Poreča-Parenzo  
9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na održavanju makadamskih i pristupnih puteva na području Grada Poreča - Parenzo za 2013. i 2014. godinu  
10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova provedbe mjera preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Grada Poreča-Parenzo u 2013. i 2014. godini.  
11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju polivalentnih igrališta u naseljima Veli Maj, Kukci, Baderna i Stranići  
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2013. do 2015. godine
(Izvjestitelj za točke 5. do 12.: Milan Laković)  
13. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč
(Izvjestiteljica: Vesna Kordić)  
14. Odluka o ukidanju svojstva općeg dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. br. 4541/5, K.O. Poreč  
15. Odluka o ukidanju svojstva općeg dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. br. 4680/17, K.O. Poreč  
16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za zamjenu nekretnine između Grada Poreča i fizičke osobe (KO Poreč za KO Baderna);
(Izvjestitelj za točke 14. do 16: Đulijano Petrović)  
17. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i naknadama Gradonačelnika i njegovih zamjenika
(Izvjestitelj: Gradonačelnik )  
18. Odluka o stavljanju van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana Veli – Mali Maj

        Vezani dokumenti:

        - Izvod iz dokumentacije prostora

19. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Špadići –   Veli Maj
(Izvjestitelj za točke 18. i 19.: Damir Hrvatin)          

        Vezani dokumenti:        

        - 1_NAMJENA_korigirana_kp.pdf