Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za postavu kioska, štandova, klupčica i dr.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 19/13 – pročišćeni tekst), članaka 53. i 57. Statuta Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, br. 2/13), članka 15. stavak 1. i 2. Pravilnika o korištenju javnih površina (KLASA: 363-05/13-01/10, URBROJ: 2167/01-09/01-13-2 od 06.03.2013. godine), te Zaključka Komisije za poslovne prostore i javne površine Grada Poreča-Parenzo od 07.05.2013. godine, Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo, na prijedlog Upravnog odjela za Komunalni sustav (KLASA: 363-01/13-01/102, URBROJ: 2167/01-05/13-13-3, od 13.05.2013.godine), donosi ODLUKU o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za postavu kioska, štandova tip Poreč 2900, pokretnih ugostiteljskih radnji, klupčica K-1 i ostalih netipiziranih sadržaja od 2013. do 2015. godine. Više u dokumentu;