Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za dvanaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Dvanaestu sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 16. kolovoza 2018. godine u 19.00 sati, u velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5/I. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima:

 

Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

       1.1. Odgovor na vijećničko pitanje -Azeglio Picco - vodovodni ogranak St.Vergotini i Šetalište A.Restovića-hotel Materada

       1.2. Odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - cijene odvoza smeća i mjere za odvajanje otpada

       1.3. Odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - ispuštanje otpadnih voda sa odlagališta smeća

2. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

3. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja „Poreč-JUG“

4. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Poreč-JUG

       4.1. NAMJENA POVRSINA

       4.2. PROMET

       4.3. TELEKOMUNIKACIJE

       4.4. VODOOPSKRBA

       4.5. ODVODNJA OTPADNH VODA

       4.6. ELEKTROENERGETSKA MREŽA -SN

       4.7. ELEKTROENERGETSKA MREŽA -NN

       4.8. JAVNA RASVJETA

       4.9. PLINOOPSKRBA

       4.10. UVJETI KORIŠTENJA

5. Odluka o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“

6. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Servisna zona Poreč – područje II“

       6.1. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-1.Koristenje i namjena povrsina

       6.2. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-2a.Prometna ulicna i elektronicke komunikacije

       6.3. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-2b.Prometna ulicna i infrastrukturna mreza Energetski sustav

       6.4. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-2c.Prometna ulicna i infrastrukturna mreza Vodnogospodarski sustav

       6.5. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-3.Uvjeti koristenja i zastite prostora

       6.6. UPU SERVISNA ZONA POREC II NKPP-4.Nacin i uvjeti gradnje

7. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Poreča-Parenzo – u prilogu

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

9. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Poreča – Parenzo

10. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti u svrhu izgradnje vodova i pripadajućih objekata elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme

11. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (spoj kanalizacijske mreže Otok Sv. Nikola-kopno)

       11.1. grafički prikaz-spoj kanaliz.-vodovodna mreža otok Sv.Nikola - kopno

12. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju k.č.br. 115/1 k.o. Varvari

13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju k.č.br. 626/1 k.o. Poreč (staro nogometno igralište)

14. Odluka o prihvaćanju Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela u društvu Dom obrtnika d.o.o.

IN ITALIANO...