Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole - sustav prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda s područja podsustava Fuškulin

Grad Poreč-Parenzo poziva na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za -  građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - GRAĐEVINA SUSTAVA PRIKUPLJANJA I ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA S PODRUČJA PODSUSTAVA FUŠKULIN  (tri faze izgradnje: I. faza Kanalizacijska mreža naselja Fuškulin i crpna stanica Fuškulin, II. faza Kanalizacijska mreža naselja Jasenovica sa spajanjem na mrežu naselja Fuškulin i crpna stanica Jasenovica, III. faza Kanalizacijska mreža Čusi sa spajanjem na mrežu naselja Jasenovica i crpna stanica Čusi), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. br. 88, 664/1, 664/3, 667/2, 5/14, 5/9, 5/21, 5/10, 5/11, 5/15, 5/12, 666, 52/2, 56/2, zgr. 7/10, zgr. 7/1, 57/3, 57/2, 66/4, 51/75, 51/47, 51/28, 51/1, 51/27, 51/65, 51/60, 67, 68/1, 51/57, 51/5, 68/2, 665/10, 51/66, 52/5, 52/6, 52/3, 51/43, zgr. 10, 51/2, zgr. 9, zgr. 8/1, 44/4, 44/2, 47, 678, 39/4, 39/3, 336/1, 333, 344/2, 344/1, 344/9, 344/8, 347, 665/4, zgr. 22/4, zgr. 22/1, 34/3, 22/2, 6/20, 360/5, 298/2, 30/7, 298/3, 365/4, 365/22, 365/2, 365/11, 367/2, 667/3, 22/4, 367/7, 292/18, 292/9, 292/3, 292/19, 292/20, 292/14, 292/7, 290/11, 290/6, 289/4, 289/2, 665/1, 371/3, 395/1, 509/3, 395/2, 509/4, 498/5, 498/14, 498/10, 497/3, 498/3, 506/3, 506/2, 505/1, 505/2, 504, 486/1, 485/1, 484/1, 482, 481, 480/3, 480/2, 480/5, 665/6, zgr. 44/3, 479/3, 479/2, 479/1, 478/2, 478/1, 477, 479/4, 665/7, 484/4, 484/2, zgr. 43/1, zgr. 43/5, zgr. 40/2, zgr. 40/1, zgr. 41/1, 665/8, zgr. 54/2, 501/3, 501/2, 503, 498/6, 447/23, 432/5, 432/6, 432/4, 433/2, 668/1 k.o. Fuškulin , k.č. br. 353/1, zgr. 68/44, 294, 304/2, 304/3 k.o. Dračevac.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  10.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IN ITALIANO...