Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo na dnevnom je redu bilo 15 točaka.Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2010. godinu.

Kako je pročelnica UO za proračun i gospodarstvo Tatjana Matošević naglasila, nalaz je obuhvatio područje unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, financijske izvještaje, donošenje proračunskih dokumenata, računovodstveno poslovanje, prihode i primitke, rashode i izdatke i javnu nabavu. Pri put u ovoj godini Grad nije dobio nikakvih primjedbi vezano za unutarnju reviziju s obzirom da ima imenovanog unutarnjeg revizora već samo preporuku da se i u ovoj tekućoj godini revizija obavlja u skladu s planom koji je donesen. Vezano za računovodstveno poslovanje Državni ured za reviziju je naložio iskazivanje imovine i rashoda u skladu sa odredbama pravilnika proračunskom računovodstvu i računskom planu. Vezano za prihode i primitke Državni je ured naložio poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu svi prihoda. Grad smatra da su aktivnosti za prisilnu naplatu intenzivne te da ih se poduzima kontinuirano. U prošloj je godini poslano više od tisuću i pol opomena u ukupnom iznosu od gotovo 17 milijuna  kuna te je pokrenuto 800 ovrha u ukupnom iznosu od 5 milijuna i 600 tisuća kuna.  

Vijećnici su prihvatili i Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu. Ovim se izmjenama  i dopunama predlaže Proračun u visini od 204.767.138 kn što je povećanje od 1,6% ili za 3.205.677 kn u odnosu na Plan 2011. godinu.  Ukupni prihodi se predlažu u iznosu od 255.477.426 kn što umanjeno za manjak prihoda realiziran u 2010. godini u iznosu od 50.710.288 kn čini ukupan iznos od 204.767.138 kn koji se raspoređuje u Posebnom dijelu Proračuna. Temelj za izradu ovih Izmjena i dopuna je realizacija tekućih prihoda do 31. 05. 2011. i procjena njihova ostvarenja do kraja tekuće godine, usklađenje tekućih rashoda sa prihodima i procjenom njihova ostvarenja do kraja tekuće godine. Kapitalni rashodi su planirani na nivou ugovorenih i izvršenih obveza i njihova je visina usklađena sa prihodima od prodaje zemljišta radi uravnoteženja proračuna.  

Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu vijećnici su također prihvatili. Planirani se iznos sa 26.930.000,00 kn predlaže povećati za 1,5% odnosno na 27.330.000,00 kn.  

Prihvaćene su i Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Iz komunalne naknade od ukupno 17.349.000,00 kn plan je prikupiti 13.802.000,00 kn dok se ostali iznos alimentira iz ostalih prihoda proračuna u iznosu od 3.547.000,00 kn. Iznos ostaje isti, a jedina promjena odnosi se unutar  područja MO Baderna i to za iznos od 10.000,00 kn koji se prebacuje s pozicije održavanja javne rasvjete na poziciju održavanja prometnica.

Prve izmjene i dopune programa javnih potreba za Grad Poreč u 2011. godini u predškolskom obrazovanju, obrazovanju, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i ostalim programima u društvenim djelatnostima također su prihvaćene. Ukupno smanjenje iznosi 2 milijuna kuna, sa 82.997.081 kn na 80.996.511 kn. U predškolskom obrazovanju smanjenje iznosi 0,5 % odnosno 97.680,00 kn, sa 19.580.742,00 na 19.483.062,00 kn. U Programu javnih potreba u obrazovanju sredstva rastu za 0,86% odnosno za 96.271,00 kn. To povećanje odnosi se na sredstva koja škole dobivaju iz decentraliziranih funkcija, dakle sredstva koja dolaze iz državnog proračuna. U kulturi se sredstva smanjuju za 7,78% odnosno za 895.061,00 kn, sa 11.507.848,00 kn na 10.612.787,00 kn. U sportu je smanjenje za 3,77% odnosno za 911.100,00 kn. U tehničkoj je kulturi smanjenje sredstava najveće i to za 46,76% odnosno za 65.000.00 kn sa 139.000,00 kn na 74.000,00 kn. Smanjenje se odnosi na manje planirana sredstva za rad prometne jedinice mladeži iz razloga što će se taj program ove godine realizirati sa manjim brojem pripadnika. U socijalnoj skrbi sredstva se smanjuju za 0,35 % tj. za 44.300,00 kn dok se u zdravstvenoj zaštiti smanjuju za 1,48% odnosno za 27.000,00 kn. U ostalim programima u društvenim djelatnostima sredstva se smanjuju sa 742.000,00 kn na 685.300,00 kn tj. za 7,64 % ili 56.700,00 kn. Najveće smanjenje se odnosi na Ljetni kamp iz razloga što je smanjen broj smjena i to sa četiri na tri smjene, objasnila je pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.  

Jednoglasno je donesena i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju TD Parentium d.o.o. Poreč. O ovoj je točki sve prisutne izvijestio gradonačelnik Edi Štifanić kazavši kako  je u temeljni kapital društva bilo upisano 1.336.000,00 kn te se povećao za iznos od 1.500.000,00 kn i sada iznosi 2.836.000,00 kn. Cilj donošenja ove Odluke je upis u sudski registar stvarno uplaćenog temeljnog kapital a i nominalnog iznosa poslovnog udjela Grada u Društvu.  

Prihvaćena je i Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja za prodaju suvlasničkih dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Poreča - Parenzo. Najpovoljniji natjecatelj po provedenom javnom natječaju od 10. lipnja 2011. godine je poduzeće Plava Laguna d.d. sa ponudom od 903.690,00 eura.  

Vijećnici su izvješteni i o Odluci o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Članovima je istekao mandat od 4 godine te se imenuju novi, a to su Cunjac Umbert, Tatjana Matošević, Azeglio Picco i Sanja Oplanić. Vijećnici su jednoglasno prihvatili ovu Odluku.  

Također su jednoglasno prihvatili i sljedeće Odluke: Odluka o provedbi postupka stavljanja van snage dijela PUP-a Veli - Mali Maj, Odluka o izradi UPU-a stambenog naselja Špadići - Veli Maj, Odluka o izradi DPU-a zone ugostiteljsko-turističke namjene Špadići, Odluka o izradi izmjena i dopuna DPU-a Servisna zona Poreč - područje II, Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU-a Buići – Žbandaj.