Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Poziv i dnevni red za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo

Poreč, 24. studenog 2017. - Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo sazvana je za četvrtak, 30. studenog 2017. godine u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada, na adresi Obala maršala Tita 5. U nastavku slijedi prijedlog dnevnog rada i linkovi s materijalima.

Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo 30. studenog 2017.

1.      Verifikacija zapisnika sa 3.,4. i 5. sjednice

         1.1. Zapisnik s 3. sjednice

         1.2. Zapisnik sa 4. sjednice

         1.3. Zapisnik s 5. sjednice

2.      Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

         2.1. Odgovor na vijećničko pitanje - Slavko Fornažar - projekt Društveno poticane stanogradnje

         2.2. Odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - bjanko zadužnica pri plaćanju produženog boravka i marende

         2.3. Odgovor na vijećničko pitanje - Adriano Jakus - raspolaganje sportskom dvoranom u Žbandaju

         2.4. Odgovor na vijećničko pitanje - Goran Gašparac- postupanje po nalazu državne revizije

         2.5. Odgovor na vijećničko pitanje - Dražen Prgić - aplikacija Smart Poreč

         2.6. Odgovor na vijećničko pitanje- Goran Gašparac - gradski stanovi

         2.7. Odgovor na vijećničko pitanje Maurizio Zennaro-nepoštivanje Pravilnika o korištenju javnih površina (poziv na uvid)

3.      Proračun Grada Poreča-Parenzo za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu - I. čitanje

         3.1. Prijedlog Proračuna

         3.2. Obrazloženje Prijedloga Proračuna

4.      Programi javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo za 2018. godinu u:

-           predškolskom odgoju i obrazovanju,

-           obrazovanju,

-           kulturi,

-           sportu i rekreaciji,

-           zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i

-           socijalnoj skrbi

-           I. čitanje

5.      Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu – I. čitanje

6.      Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu – I. čitanje

7.      Izvješće o radu i financijsko izvješće OŠ Poreč za 2016. godinu

8.      Odluka o provedbi postupka stavljanja van snage dijela Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja “Finida – Poreč”

         8.1. Prilog 1

9.      Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Čimižin

         9.1. Prilog 1

10.    Odluka o provedbi postupka stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II”

         10.1. Prilog 1

11.    Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja “Servisna zona Poreč – područje II”

         11.1. Prilog 1

12.    Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a „OMV – poslovna zona“ i Pročišćenog teksta Odluke o donošenju DPU-a „OMV – poslovna zona“

         12.1. Pročišćeni tekst Odluke

         12.2. Suglasnost Ministarstva

         12.3. Infrastruktura

         12.4. Uvjeti gradnje

         12.5. Detaljna namjena

13.    Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Poreča – Parenzo u 2018. i 2019. godini

         13.1.Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

14.    Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića - Scuola dell’infanzia „Paperino“ Poreč-Parenzo

IN ITALIANO...