Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Komunalno odlagalište otpada Košambra

PROJEKTOM KOŠAMBRA želi se komunalno odlagalište otpada sanirati na europski način. Sanacija i proširenje postojećeg odlagališta komunalnog otpada „Košambra u Poreču od strateškog je značaja za održivi razvoj Poreča i cijele Poreštine.

O projektu

Projekt sadrži Glavni projekt za sanaciju stare površine odlagališta, otvaranje nove površine za novi otpad i izgradnju pratećih objekata. Sadrži i Idejni projekt za MBO postrojenje /mehaničko-biološka obrada otpada/ i Idejni projekt za objekt za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Staro odlagalište zauzima 52.740 metara kvadratnih površine i na njemu bi se izgradili plinski bunari za aktivno otplinjavanje, te plinska baklja koja bi spaljivala štetne plinove. Novo odlagalište bi zauzelo 18.230 metara kvadratnih površine.
Monitoring odlagališta bi se vršio dok radi, te još 20 godina nakon zatvaranja odlagališta.
Projektom je potrebno predvidjeti nužnu sanaciju postojećeg tijela odlagališta otpada kao I privremeno novo odlagalište otpada koje treba biti dimenzionirano za period ne dulji od 5 godina, tj. Do uspostavljanja regionalnog/županijskog/ centra za odlaganje I obradu otpada.

Košambra - kronološki

Odlagalište je u službenoj upotrebi od 1977. godine što znači da je svojevremeno bila dugoročno dobro locirana.
Od samog početka korištenja njime upravlja «Usluga Poreč» d.o.o.
Do sada je na odlagalištu odloženo oko 350.000 m3 raznovrsnog otpada.
Cjelokupna površina odlagališta je cca 15 Ha i dijeli se na tri dijela i to na:
1. radioničko-garažna površina
2. površina koja se od 1977. godine koristi za odlaganje otpada
3. površina koja se do danas još ne koristi za odlaganje otpada

Početkom 2001. godine ishodovana je lokacijska dozvola.
Koncem 2001. godine izrađen je Glavni projekt za rekonstrukciju i dogradnju odlagališta.
Polovicom 2003. godine je za predmetnu građevinu dobivena Građevinska dozvola.
U drugoj polovici 2001. godine Gradovi Poreč i Beč – Republika Austrija, donose i potpisuju «Pismo namjere»
Poglavarstvo Grada Poreča 11. rujna 2001. godine osniva Radnu grupu za koordinaciju razvojnih projekata
Zaključkom od 03. svibnja 2002. godine Povjerenstvo je prihvatilo da Grad Poreč postaje pilot projekt u projektu zaštite voda i obrade komunalnog otpada
09. srpnja 2002. godine Gradsko Poglavarstvo Grada Poreča donosi Zaključak kojim podržava Projekt Studije odlagališta Košambra izrađenog od strane „Austrijanaca“
Istim zaključkom utvrđeni su prijedlozi o prihvaćanju Sporazuma i potpisuje se Ugovor o suradnji te osnivanju Adriaplusa sa temeljnim ulogom 51% / 49%
Gradsko vijeće Grada Poreča dana 25. srpnja 2002. donosi Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Adriaplus
12. siječnja 2005. godine Gradsko Poglavarstvo daje suglasnost na cjenik postupanja sa otpadom
04.05.2005.godine Grad Poreč, Usluga Poreč d.o.o. i Adriaplus potpisuju Ugovor o pružanju usluga, gdje se precizira prijenos upravljanja odlagalištem otpada «Košambra» sa Usluge na Adriaplus
Adriaplus nije preuzela upravljanje odlagalištem jer je bilo potrebno izvršiti doregistraciju tvrtke i ishodovati dozvolu za zbrinjavanje otpada od Ureda državne uprave Istarske županije
Početkom 2006.godine zadužuje se Usluga Poreč d.o.o. za revidiranje projektnog zadatka i projektne dokumentacije sukladno:
Strategiji gospodarenja otpadom, objavljenoj dana 02.11.2005. u Narodnim novinama RH broj 130/2005,
Recenziji projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada koju je Fond dostavio tijekom ožujka 2006.godine

IZVOD IZ RECENZIJE:Prema dostavljenoj dokumentaciji, predviđeno vrijeme odlaganja komunalnog otpada je do 2022. godine, odnosno do 2030. godine, što s obzirom na lokalni karakter nije prihvatljivo.
Za odlagalište Košambra u Poreču potrebno je predvidjeti, uz nužnu sanaciju postojećeg tijela odlagališta, pripremu privremenog novog odlagališta do uspostavljanja regionalnog ili županijskog centra za gospodarenje otpadom.

TEMELJNI RAZLOZI ZA PROMJENU PRISTUPA:


Nije izvršen formalni prijenos odlagalištem na Adriuplus,
Napuštena je koncepcija o obradi kompletnog starog postojećeg otpada
Uvažene su odrednice iz Strategije gospodarenja otpadom RH
18.5.2006. godine formirano je Povjerenstvo za praćenje projekta sa gradonačelnikom Grada Poreča g. Edijem Štifanićem kao predsjednikom Povjerenstva i članovima: Edo Kos, Milan Laković, Franko Štifanić, Darko Požarić, Ivan Sladonja i Rodoljub Kosić
Prihvaća se novi Projektni zadatak i raspisuje se natječaj za izradu projektne dokumentacije koja je trebala sadržavati:
Generalno idejno urbanističko rješenje odlagališta,
Idejno rješenje za sanaciju odlagališta,
Glavni projekt na nivou izvedbenog projekta.
Po objavljenom natječaju posao projektiranja povjeren je «HIS» d.o.o. Donja Višnjica Zagreb
11.12.2006. objavljeno je prvo Javno nadmetanje za izvedbu radova na sanaciji odlagališta Košambra u Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (NN 50/06)
Nakon pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Michele Pula.
Rješenjem od 20.03.2007. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništava Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i javno nadmetanje.
10.04.2007. objavljeno je drugo Javno nadmetanje za izvedbu radova na sanaciji odlagališta Košambra u Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (NN 15/07)
Nakon pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Michele Pula.
Spomenimo usput:
Ugovorom Grad – Fond od 15.07.2004.g. odobrena su sredstva u iznosu od 23.600.000,00 kn ali je radi kašnjenja sa početkom aktivnosti Aneksom Ugovora produžen rok sufinanciranja od strane Fonda do 2009.godine

IZVOD IZ GENERALNOG IDEJNOG RJEŠENJA:
POSTOJEĆE STANJE:
(geodetski snimak iz 2006.godine)
Debljina otpada doseže 10 do 11 metara
Otpadom zauzeto cca 5,5 ha
Procjena ukupnog volumena oko 350 000 m³
PRIJEDLOG SANACIJE:
A Postojeće tijelo deponije:
urediti postojeće tijelo deponije
izgraditi sustav za prikupljanje odcjednih i oborinskih voda
izgraditi sustav za otplinjavanje
B Novi otpad
Stvoriti pretpostavke za prihvat novog komunalnog otpada za narednih 5 godina (procjenjuje se da treba stvoriti prostor za ukupno 323 527 tona otpada)
C Rezervirani prostori za izgradnju novih objekata
Reciklažno dvorište sa sortirnicom
Postrojenje za MBO (mehaničko biološka obrada) sa kompostanom
12.05.2007. godine Odlagalište je obišla Republička inspektorica zaštite okoliša Eugenia Bessu
Na koordinaciji gradonačelnika i načelnika, 14.05.2007., odlučeno je da na predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave treba donijeti primjerene Odluke o pristupanju Projektu sa potpisivanjem zajedničkog UGOVORA o pravima i obvezama.
29. 05.2007. u prostorijama Male vijećnice Grada Poreča potpisan je Ugovor za sanaciju komunalnog odlagališta otpada Košambra.
Ugovor su potpisali direktor tvrtke Michele d.o.o iz Pule gospodin Denis Bulešić i direktor porečke Usluge d.o.o. gospodin Rodoljub Kosić , uz nazočnost povjerenstva za praćenje projekta sa gradonačelnikom Grada Poreča gospodinom Edijem Štifanićem kao predsjednikom Povjerenstva. Ugovor koji se potpisao odnosi se na sanaciju postojeće plohe odlagališta i izradu nove plohe za prihvat komunalnog otpada za narednih pet godina. Ukupna investicija iznosi 14,8 milijuna kuna od čega 40% financira Hrvatski fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 60% Grad Poreč iz namjenskih sredstava.

Please Note: You may have disabled JavaScript and/or CSS. Although this news content will be accessible, certain functionality is unavailable.
Komunalno odlagalište otpada Košambra
Komunalno odlagalište otpada Košambra
Komunalno odlagalište otpada Košambra