Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča - Parenzo

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo održanoj 12. svibnja 2011. godine na dnevnom redu bilo je 18 točaka. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o stanju sustava  Zaštite i spašavanja na području Grada Poreča-Parenzo za 2010. godinu kao i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Poreča – Parenzo.

O Odluci o pristupanju Sporazumu gradonačelnika, koju su vijećnici prihvatili, sve prisutne izvijestio je gradonačelnik Edi Štifanić. Cilj ove odluke je da se Grad Poreč uvrsti na listu energetski efikasnih lokalnih zajednica s ciljem podizanja razine o socijalnim i ekonomskim povlasticama primjene obnovljivih izvora energije, a koju koordinira Udruga Informo kao sastavni dio projekta koji se vodi pod nazivom „Enescom“ (Europska mreža informacijskih centara za promociju održivosti energije i smanjenja emisija CO2 među lokalnim zajednicama) koji je sufinanciran sa strane Europske Unije. Potpisivanjem ovog Sporazuma Grad Poreč – Parenzo će lakše dolaziti do novaca iz strukturnih fondova Europske unije koji tretiraju ovu problematiku.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Poreča - Parenzo za razdoblja siječanj - lipanj i srpanj - prosinac 2010. godine. U Izvješću se može pročitati koji su sve akti doneseni kroz proteklih 12 mjeseci, koje su ovlasti Gradonačelnika, koji je odnos Gradonačelnika i Gradskog vijeća, koje su sve aktivnosti Gradonačelnika, koliko je bilo prijema građana te druge protokolarne aktivnosti. Mislim da nije bitno jel neka uprava mala ili velika, bitno je da je efikasna, a za našu mislim da upravo to i jest, naglasio je Gradonačelnik. Vijećnica Snježana Mekota osvrnula se na Izvješće o radu Gradonačelnika, kazavši da joj Izvješće više izgleda kao Izvješće pročelnika o radu gradske uprave. Smatra da je Izvješće trebalo biti prilika da se javnost informira o sveukupnoj situaciji u gradu, na svim područjima djelovanja u kratkom osvrtu Gradonačelnika te što je konkretno poduzeo u skladu s tim stanjem. Vijećnica je zamolila da u sljedećem Izvješću Gradonačelnik napiše kako on vidi rad gradske uprave i daljnje planove. Svatko onaj koji je bio na svečanoj sjednici Gradskog vijeća mogao je ćuti podatke kako stoji proračun, kako vidimo razvoj grada u idućih nekoliko godina i koji su nam daljnji planovi, kratko je odgovorio Štifanić.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Vesna Kordić izvijestila je sve prisutne o ostvarenju programa javnih potreba za Grad Poreč-Parenzo u 2010. godini na području kulture, sporta i tehničke kulture. Tako su planirana sredstva za javne potrebe u kulturi za 2010. godinu iznosila 9.631.421,00 kuna od kojih je realizirano 9.539.373,63 kuna odnosno 99%, a u odnosu na 2009. godinu planirano je 16% manje sredstava, što ne znači da se programi nisu jednako kvalitetno i uspješno provodili. Grad Poreč – Parenzo je sufinancirao rad tri ustanove kojima je osnivač, a to su Pučko otvoreno učilište, Zavičajni muzej Poreštine i Gradska knjižnica Poreč, zatim četiri udruge i dvije ustanove kojima Grad Poreč – Parenzo nije osnivač, a to su Državni arhiv u Pazinu i Centar za povijesna istraživanja.Što se tiče tehničke kulture planirano je bilo 151.500,00 kuna od kojih je realizirano 151.279,60 kuna ili 99,9%, a taj se manjak odnosi na prometnu jedinicu mladeži. U usporedbi sa 2009. godinom tu je planirano 36% manje sredstava za realizaciju ovih programa, rekla je pročelnica Kordić. Za javne potrebe u sportu planirano je najviše sredstava i to u iznosu od 27.842.700,00 kuna od kojih je realizirano 27.422.704,97 kuna ili 98,5, % odnosno 39% manje sredstava nego u 2009. godini. Najveći iznos odnosi se dugoročni zakup dvorane Žatika i na njezino održavanje. Za ostale potrebe u sportu planirana sredstva su 9 milijuna kuna i ona su se najvećim dijelom realizirala kroz Sportsku zajednicu. Sufinancirali smo i razna događanja u sportu, a to su boćarski turniri te sportske manifestacije od gradskog značaja (košarkaške utakmice, polu maraton za žene, Ipa Istra). Značajnije događanje bio je Svjetski streličarski kup, a sufinancirali smo i članstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji. Gradski su vijećnici jednoglasno prihvatili ovo Izvješće.

Također je jednoglasno prihvaćena i Odluka o osnivanju TD STAN d.o.o. Poreč. Treba se izvršiti ažuriranje podataka, a to je sjedište tvrtke koje je sada u Pionirskoj 1 i temeljni kapital koji bi se uvećao za 160.000,00 kuna, rekao je Gradonačelnik.   

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula i Grad Pula koji je jedan od osnivača, obratio se Gradu Poreču – Parenzo sa molbom da Grad  donese odluku o promijeni naziva ustanove i da da suglasnost na nove akte ustanove. Grad Poreč – Parenzo je jedan od osnivača Doma koji je osnovan 1999. godine, a osnovalo ga je 12 jedinica lokalne samouprave (9 gradova i 3 općine). Usluge Doma koriste i naši građani, a Grad Poreč – Parenzo sufinancira rad te ustanove od osnivanja pa do danas. Za rad ustanove proračunom za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Vijećnici su stoga jednoglasno prihvatili sljedeće odluke: Odluku o promjeni naziva ustanove Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula, Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula i Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula. Ime doma sada je Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula.

Gradonačelnik Edi Štifanić očitovao se na prijedlog Etičkog kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Poreču – Parenzo podnesenog od strane vijećnika Darka Saftića. U gradonačelnikovom obrazloženju stoji da niti jednom zakonskom ili statutarnom normom nije predviđena obveza JLS-a za donošenjem ovakvog Etičkog kodeksa kao i da je problematika koja je razrađena u prijedlogu Etičkog kodeska u cijelosti regulirana postojećim pozitivnim propisima; zakonima, Statutom Grada Poreča – Parenzo, poslovnicima o radu Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Većinom glasova vijećnici su odbili donošenje ovog Prijedloga. 

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja Zone ugostiteljsko - turističke namjene Brulo obrazložio je Damir Hrvatin, pročelnik za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Plan se donosi za područje od 36 hektara. Ovo se područje počelo razvijati krajem 60-tih godina te nakon izgradnje hotela Rubina,Kristala, Diamanta i apartmanskog naselja to područje nije imalo važećeg plana. Svi zahvati koji su tada rađeni u prostoru, rađeni su kao rekonstrukcija. Na inicijativu poduzeća Riviera otvoren je ovaj postupak izrade Plana kojem je cilj s jedne strane regulirati pojedine odnose i elemente u prostoru, a s druge strane dati mogućnost za rekonstrukciju tih postojećih objekata sa dodavanjem sadržaja koji imaju za cilj povećanje kvalitete. Svi su zahvati planirani u onome što sada postoji. Ovim se planom kapacitet od 2000 ležaja povećava na maksimalno 2400 ležaja i to u dva osnovna elementa, a to su rekonstrukcija i dogradnja hotela Rubin sa istočne strane, a drugi je rekonstrukcija apartmana Diamant. Cijeli priobalni prostor planiran je sa šetnicom i sa komunikacijom iz gradskog kupališta prema cijelom turističkom području Plave i Zelene Lagune. Prema Planu prostor između Diamanta i županijske ceste omogućava zamjenu u okviru mogućih gradnji sportskih i ugostiteljskih sadržaja, a daje se mogućnost izgradnje wellness centra, objasnio je Hrvatin. Sa javne rasprave ugrađeni su neki elementi u Plan koji se odnose na sport i rekreaciju i elementi koji se odnose na zaštitu međutim nisu povećavani smještajni kapaciteti. Plan je prošao cijelu proceduru i dobio je sve suglasnosti. Ova je odluka jednoglasno prihvaćena.  

Prihvaćena je i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Donji Špadići II.  Izradom i donošenjem ovog Plana omogućit će se prvenstveno rekonstrukcija postojećih građevina i usklađivanje sa prostornim planovima šireg područja te izgradnja novih građevina stambene i poslovne namjene. Vijećnici su prihvatili i Informaciju o provedbi natječaja za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja natječaja kao i Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja.        

Vijećnici su prihvatili i Informaciju o provedbi natječaja za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja natječaja kao i Odluku o izradi Detaljnog plana uređenja (Podcentar Grada Poreča; Špadići – Veli – Mali Maj I). Vlasnička struktura unutar područja obuhvata je sljedeća: Grad Poreč ima oko 25% tog prostora, Allegheny Financial d.o.o. 51%, odmaralište Zveza prijateljev mladine Maribor 21%, privatno vlasništvo 2%, a javno dobro u općoj uporabi 1%. Radi se o zoni veličine 11 hektara. Navedeni je prostor podijeljen na Podcjelinu I i II. Postojeća građevina na tom prostoru (skelet) prema Programu je tretirana kao da ne postoji i rušit će se te je za nju već izdana dozvola za rušenje, objasnio je pročelnik Hrvatin. Podcjelina I (Grad Poreč i  Allegheny Financial d.o.o.) je planiran na način da svi elementi trebaju biti proporcionalni udjelu u vlasništvu. Novi Podcentar programiran je na način da sadržava stambenu, poslovnu, društvenu i javnu namjenu za 1500 korisnika koji bi bili u samoj zoni, a da može gravitirati otprilike 5000 stanovnika. Podcentar je programiran da se planira oko 58 000 kvadrata stambenog prostora i oko 4 i pol tisuće javnih sadržaja.  Podcjelina II (odmaralište Zveza prijateljev mladine Maribor) biti će u turističkoj funkciji, ali se omogućava izgradnja sportske dvorane i bazenski kompleks koji bi u prvoj fazi bio otvorenog karaktera, a kasnije zatvorena građevina. U neposrednom susjedstvu planirana je treća porečka osnovna škola. Na bazi toga je bio javni natječaj, na koji su se mogli javiti arhitekti iz cijele Hrvatske. Pristiglo je 15 radova, koji su na različite načine Program koji je zadan interpretirali u sama Rješenja. Ocjenjivački sud koji je formiran donio je odluku da se ne dodjeljuje prva nagrada, ali smatramo da to nije prepreka za daljnju realizaciju jer ocjenjivački sud dodjeljuje i drugu nagradu koju su dobili autori Proarh d.o.o. Zagreb i 3LHD d.o.o. Zagreb, zaključio je pročelnik.  

Damir Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša također je obrazložio i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone rezidencijalnog  stanovanja  Materada - Mali Maj. Radi se o prostoru koji je po GUP-u Grada Poreča predviđen za stanovanje, ali za rezidencijalno stanovanje koji se razlikuje od klasične stambene zone po parametrima i standardu. Vijeće je prihvatilo navedenu odluku.  

O Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja  poljoprivrednih rudina na području Grada Poreča – Parenzo sve prisutne izvijestio je Đulijano Petrović, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom. U provedbi agrotehničkih mjera vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi i mjere kroz izradu i održavanje umjetnih i prirodnih kanala, lokava i drugih akumulacija za vodu.

Zadnja točka bila je Odluka o poslovnom prostoru koja govori da se obračun zakupnine vrši se prema tablici koja je sastavni dio Odluke, a podijeljena je na grupe djelatnosti i zone na području Grada Poreča za zakupninu gradskih poslovnih prostora. U prvoj zoni nalazi se područje unutar povijesne jezgre grada Poreča- ul. Decumanus, osim dijela u zoni 0, ul. Sv. Eleuterija, Trg Marafor, ul. E. Kumičića, Trg A. Grabara, Trg F. Supila, ul. Sv. Maura – od ul. Sv. Eleuterija do Trga M. Gupca, Park J. Dobrile, Obala m.Tita, Obala M. Laginje, ul. V. Nazora, Trg slobode, ul. A. Negri, ul. P. Kandlera, ul. B. Milanovića, ul. 8. Marta, ul. Istarskog razvoda, ul. Zagrebačka, Trg J. Rakovca, ul. N. Tesle - od Trga slobode do Mlinske ulice, Park O. Ban, Mlinska ulica - od Trga J. Rakovca do Parka O. Ban, Vukovarska ul. do prespoja, Partizanska ul. do prespoja, ul. Rade Končara - do Turističke ul., Sportsko-rekreacijska zona, Gradsko kupalište. Obzirom na tržišnu atraktivnost lokacije gradskog poslovnog prostora predloženo je se da se ulica  8. Marta iz dosadašnje I. zone, uvrsti u II. zonu. Potencijale za gospodarski razvoj, Grad Poreč vidi između ostalog u balansiranju odnosa uslužnih i proizvodnih djelatnosti pa se predlaže uvođenje nove grupe djelatnosti pod nazivom Etno trgovina u svrhu promocije i plasiranja autohtonih proizvoda koji nastaju na području Grada Poreča. Naime, prema saznanjima dostupnih iz nadležnih županijskih odjela na samom području Grada Poreča postoji petstotinjak registriranih poljoprivredno obiteljskih gospodarstva koji obiluju raznolikom ponudom autohtonih istarskih proizvoda kao prepoznatljivog odraza tradicije i kulture ovog područja. Predložena novina u Odluci stimulira konkurentnost i uvjetuje  pretvaranje lokalnih resursa u prepoznatljive i dostupne proizvode i usluge  .