Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Proljetno čišćenje dimnjaka

Stan d.o.o. kao upravitelj zgrada obvezan je organizirati čišćenje dimnjaka i dimovodnih cijevi. Najbolje vrijeme za čišćenje ložišno-dimovodnih kanala je  po završetku sezone grijanja kako bi se ocijenilo stanje dimnjaka te na vrijeme ukazalo na eventualne nedostatke koji mogu nastati nakon zimskog perioda.

U proljeće je i vrijeme najpogodnije ukoliko je potrebno spaljivanje dimnjaka uslijed nakupina smole, jer su ljeti temperature visoke i nije dozvoljeno spaljivanje dimnjaka, a ujesen su učestale kiše. Dimnjaci se moraju očistiti i pripremiti za zimski period, a uviđeni nedostaci sanirati kako bi se spriječile neželjene poslijedice. Pravila struke ističu, što mnogi zanemaruju, važnost ispravnosti ložišno-dimovodnog kanala. Poznato je svima da dimnjak odvodi plinove u atmosferu, te da bi to činio kako je zamišljeno potrebno je da svi dijelovi dimnjaka budu ispravni i izvršavaju svoju zadaću. Velike nakupine smole mogu prouzročiti samozapaljenje dimnjaka kao i pucanje vertikale dimnjaka, izbijanje vlažnih, tamnih naslaga na zidovima, širenje neugodnih mirisa u prostorijama kroz koje prolazi vertikala i na kraju ono najopasnije izbijanje plamena kroz pukotine dimnjaka koji može izazvati zapaljenje stana, zgrade i slično. Popucala vertikala dimnjaka uzrokuje i propuštanje emisije plinova te takav dimnjak nije preporučljiv za daljnu upotrebu iz sigurnosnih razloga kako ne bi došlo do trovanja emisijom plinova CO2 osoba koje borave u prostorijama kroz koje se proteže vertikala dimnjaka. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih je nužno i vrlo važno da ložišno-dimovodni kanal bude ispravan i spreman za uporabu, a mnogi to, nažalost, tek kada se dogodi ono najgore spoznaju.  

Obavještavamo cijenjene građane da će tijekom svibnja i lipnja dimnjačarska tvrtka D.I.M.Š.O. d.o.o. koja ima koncesiju za Grad Poreč započeti sa čišćenjem dimnjaka i dimovodnih cijevi na području grada Poreča. Molimo  stanare i predstavnike ulaza da budu kod kuće dana kada je predviđeno čišćenje po obavijesti koju će dostaviti dimnjačarska služba. Po završetku čišćenja svaki predstavnik ulaza potpisuje radni nalog dimnjačara, na temelju kojeg tvrtka ispostavlja račun. Čišćenje dimnjaka plaća se iz zajedničke pričuve zgrade.

Isječak iz Odluke o dimnjačarskoj službi grada Poreča klasa: 011-01/06-01/65 Ur. Broj: 2167/01-07-06-1     I. OPĆE ODREDBE  
Članak 1.  
Ovom odlukom uređuje se organizacija, način rada dimnjačarske službe, rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem dimnjačarske službe, a u svrhu sprečavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova.          

III. NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH USLUGA  
Članak 13.  
Dimovodni objekti iz članka 2. ove Odluke podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli. Obvezatno čišćenje obuhvaća i spaljivanje čađe.  
Članak 14.  
Od obvezatnog čišćenja izuzimaju se ložišta i priključni objekti na dimnjake u domaćinstvima, osim dimovodnih kanala i kotlova centralnog grijanja. Obvezatnom čišćenju ne podliježu dimovodni objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod uvjetom da su ih njihovi vlasnici odjavili davatelju dimnjačarskih usluga. Na zahtjev korisnika dimovodnih objekata koji ne podliježu obvezatnom čišćenju, davatelj dimnjačarskih usluga dužan je očistiti i te objekte.    
Članak 15.  
Vlasnici i svakodobni korisnici stambenih zgrada, stanova, poslovnih zgrada i prostorija te vlasnici drugih građevina i uređaja dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata koji podliježu obvezatnom čišćenju i kontroli.  
Članak 16.  
Radi ispravnog i redovitog čišćenja dimovodnih objekata pristup do vratašca dimnjaka i dimovodnih kanala mora uvijek biti slobodan. Na jedan dimovodni objekt – dimnjak nije dozvoljen priključak s korištenjem plina i krutog, odnosno tekućeg goriva.  
Članak 17.  
Davatelj dimnjačarskih usluga dužan je uslugu čišćenja obaviti na način kojim se korisnikune nanosi šteta. Davatelj dimnjačarske usluge dužan je nakon obavljenog čišćenja čađu koja pada u ložište, sabiralište ili oko dimovodnog objekta, očistiti, sakupiti i neškodljivo ukloniti na propisan način.  
Članak 18.  
Davatelj dimnjačarske usluge dužan je korisnike dimovodnih objekata obavijestiti o vremenu čišćenja isticanjem pisane obavijesti na ulazu u zgradu, na vidnom mjestu, najmanje 24 sata prije obavljanja čišćenja.