Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna / Organizacija
Uredi podatke

Parentium d.o.o.

Adresa: Pionirska 1, 52440 Poreč

Tel: +385 (0)52 434 306Fax: +385 (0) 52 434 306

E-mail: gordana.lalic@porec.hr

Zaposlenici:Gordana Lalić, dipl.ing.str.MB: 1173162OIB 68828826729Žiro račun: 2340009- 1110306835

Opći podaci:„Parentium d.o.o. za izgradnju grada, te djelatnosti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Grad Poreč kao jedinica lokalne samouprave i uprave te je u 100% vlasništvu Grada Poreča. Osnovano je 27. srpnja 1995. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča, Klasa: 011-01/95-01/33, Ur. broj: 2167/01-07-95-1.

Realizirani projekti:  - Projekt dogradnje zgrade Pučkog otvorenog učilišta- Projekt balon za bazen – Pical- Projekt izgradnje Višenamjenske sportske dvorane “Žatika”- Projekt postavljanja rasvjete na nogometnom igralištu V. Jože – I faza- Projekt Staro nogometno igralište – studija isplativosti i idejno arhitektonsko rješenje- Projekt privođenja -namjeni “C” faza zgrade Pučkog otvorenog učilišta 1. Faza- Projekt privođenja namjeni “C” faza zgrade Pučkog otvorenog učilišta 2. Faza- Stručni i tehnološki nadzor nad izgradnjom prometnica i infrastrukture poduzetničke zone Facinka – II faza- Stručni i tehnološki nadzor nad rekonstrukcijom raskrižja ŽC 5002 i ulice M.Vlašića u kružno raskrižje u Poreču-Parenzo- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji građevine “Rekonstrukcija poslovne građevine – nadogradnja postojećeg parkirališta” na k.č. 4012. k.o. Poreč- Stručni nadzor nad izgradnjom poslovne hale u Ciburima- Stručni nadzor nad izgradnjom obiteljske kuće u Mugebi- Održano 20-tak vještačenja na tehničkim pregledima građevinskih objekata- Stručni nadzor nad rekonstrukcijom prizemlja zgrade Istarske sabornice u poslovni prostor- Vinski podrum (Enoteka)- Projekt privođenja namjeni “C” faza zgrade Pučkog otvorenog učilišta 3. Faza- na dvije lokacije u  Gradu Poreču otvoreni EE info zidovi i EE info police za građane

Projekti u tijeku:-
Planiranje i provedba mjera iz Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Poreča, temeljnog dokumenta kojim su propisane smjernice energetskog razvoja Grada Poreča do 2020. godine.- Planiranje i provedba projekta ''Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama''- Implementacija Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (sustava za kontinuirano praćenje potrošnje svih energenata i vode) u objektima koji su u vlasništvu Grada Poreča.- Provedba informativno – edukativnog projekta pod nazivom ''Misli zeleno, misli na sutra'' za djecu ranog osnovnoškolskog uzrasta, čiji je cilj usmjeriti na odgovorno ponašanje prilikom svakodnevnog korištenja energije.- Priprema i provedba projekta ''Sunčane elektrane Grada Poreča''- Provedba projekta ''Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama grada Poreča''- Provedba projekta ''Energetska učinkovitost u obiteljskim kućama grada Poreča''- Projekt kontinuiranog sustavnog educiranja ciljanih skupina građana po pitanju energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, održivog razvoja, te zaštite okoliša kroz niz informativno edukativnih predavanja, radionica i seminara: - u sklopu projekta ''Lokalni energetski dijalog''- u sklopu stručnog skupa ''Zdravo urbano planiranje''- u sklopu informativno edukativnih radionica za kućne majstore objekata u vlasništvu Grada Poreča- u sklopu edukativne radionice ''EU programi i ostali izvori financiranja mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije''    

Dodatni materijali