Pošalji link prijatelju Sva polja su obavezna

*link će biti automatski generiran u poruci

Pošalji

A + A - Grad Poreč Feed Pošalji link Print
Vi ste ovdje: Naslovna /
Uredi podatke

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole (Sveti Martin)

Grad Poreč-Parenzo, UO za prostorno uređenje i gradnju, poziva vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za - građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - TIPSKA DISTRIBUTIVNA TRANSFORMATORSKA STANICA TS 20/0,4 kV UPOV Sveti Martin, 2. skupine

 -     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - srednjenaponska elektroenergetska mreža - polaganje dva nova 20 kV kabelska voda, prvi od postojeće TS 20/0,4 kV Sv. Ana do buduće TS 20/0,4 kV UPOV Sv. Martin i drugi od buduće TS 20/0,4 kV UPOV Sv. Martin do postojeće TS 20/0,4 kV Veli Maj 2, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1002, 929, 6022/1, 1028, 1034, 1033/1, 6036, 1086, 1090, 1103, 1118, 1119/1, 1119/2, 1121, 6037/7, 1399/5, 1496, 1497, 1498, 1500, 1502/1, 1505/1, 1505/4, 6038, 6024/2, 6039, 2054, 2053/2, 2053/3, 2050/1, 2050/2, 1399/4 k.o. Poreč (Poreč).

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.07.2017. godine, u 9,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, soba broj 15 (prizemlje).

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

IN ITALIANO...